Automatyczny Moduł Zgazowujący Typ: Z-1019

Opis

Automatyczny moduł zgazowujący typu Z-1019 jest urządzeniem służącym do automatycznego napełniania gazem pojemników aerozolowych przez zaciśnięte zawory. Zastosowanie różnych głowic dozujących zależy od zamówienia. Konstrukcja urządzenia przewiduje rozbudowanie ilości głowic dozujących do 4 szt.

W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego proces realizowany przez to urządzenie zainstalowane w automatycznej linii naszej produkcji.

Z uwagi na przeprowadzany proces urządzenie wykonywane jest z założenia w wersji przeznaczonej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (grupa II, kategoria urządzenia 2G, zgodnie z 94/9/WE)

Dane techniczne

Głębokość: 1030 mm
Szerokość: 1100 mm
Wysokość: 2080 mm
Masa: ~ 440 kg
Rodzaj zasilania: Pneumatyczne
Wymagane ciśnienie zasilania: 0,8 – 1,0 MPa (8 – 10 bar)
Zakres dozowania: do 1000 ml przy zastosowaniu 4 głowic roboczych
Rodzaje napełnianych gazów: wg zamówienia (LPG, DME, R134A, CO2, N2…)
Wysokość obsługiwanych pojemników: 65 – 330 mm
Średnica obsługiwanych pojemników: 35 – 66 mm
Wydajność: Standardowo przyjmuje się 1000 ÷ 3000 szt. / godz. (16 ÷ 50 szt./min.) Maksymalna wydajność urządzenia wynosi 3600 szt./godz. (60 szt./min.) i zależy od rodzaju produktu oraz wielkości pojemników stosowanych w procesie technologicznym.