Oszczędny kocioł parowy

Czujnik zawartości tlenu OXYTRANS, jako przykład zastosowania dla wielu branż przemysłu!

  • Aby wytworzyć parę, woda podgrzewana jest w kotle parowym. Tlen zawarty w wodzie może prowadzić do niebezpiecznej korozji. Dlatego woda musi zostać odgazowana termicznie.
  • Tlen rozpuszcza się w oparach pary i jest wydmuchiwany przez zawór  do wolnego środowiska.
  • W rezultacie dochodzi do utraty od 0,2 do 0,5% pary w kotle. Oznacza to utratę energii oraz pieniędzy.
  • Dzięki OXYTRANS TR można zmierzyć odgazowaną zawartość O2 w fazie gazowej w górnej części kopuły kotła parowego, a zawór do odpowietrzania przepływu pary można precyzyjnie kontrolować.
  • Czas otwarcia zaworu jest miarą oszczędności pary. Straty pary można zmniejszyć nawet o 95%.
  • Kocioł o wydajności 10 t / hi założonej stracie pary na poziomie 0,3% powoduje stratę pary na poziomie 263 t rocznie (365 dni x 24 godz. = 8760 godz.).
  • Można zaoszczędzić 250 ton, a jeśli wartość tony pary wycenimy na 40 EUR, oszczędność wynosi 10000 EUR przy trwałym „zwrocie inwestycji” krótszym niż 6 miesięcy.

Do Pobrania