Usuwanie Alkoholu

Instalacja do usuwania alkoholu SIGMATEC

Zalety systemów do usuwania alkoholu SIGMATEC

• Selektywne usuwanie alkoholu i zminimalizowana utrata aromatu.
• Delikatne usuwanie alkoholu przy wykorzystaniu niskotemperaturowej technologii próżniowej.
• Kompletne usuwanie alkoholu do poziomu poniżej 0,1 % alkoholu.
• Optymalna zdolność dostosowania do różnych produktów i preparatów.
• Działanie z wykorzystaniem gorącej wody lub pary wodnej.
• Wydajność: 4-150 hl/h i powyżej.
• Całkowicie ciągły i automatycznie kontrolowany proces.
• Nie występuje problem ścieków.
• Alkohol do celów przemysłowych jako dodatkowy produkt końcowy, gotowy do natychmiastowego wprowadzenia na rynek

System do usuwania alkoholu SIGMATEC do wina lub piwa. Kolejnym udanym rozwiązaniem opracowanym przez firmę API Schmidt-Bretten jest proces SIGMATEC, przeznaczony do usuwania alkoholu z piwa i wina. Ta nowa procedura wykorzystująca proces ciągłej rektyfikacji próżniowej zapewnia delikatne usuwanie alkoholu.

Opis procesu:

Po odgazowaniu, produkt jest wstępnie podgrzewany w płytowym wymienniku ciepła SIGMA, a następnie podawany do części oddzielającej kolumny rektyfikacyjnej.

Płyn spływa w dół kolumny w temperaturze pomiędzy 43 i 48°C. W przepływie przeciwprądowym, produkt styka się z unoszącymi się oparami, które powodują selektywne usuwanie alkoholu z produktu.

Bezalkoholowe wino/piwo jest następnie podawane od spodu kolumny do parownika. W wyparce wytwarzane są opary konieczne do przeprowadzenia procesu rektyfikacji. Są one następnie kierowane ponownie do kolumny. Bezalkoholowy produkt jest wypompowywany z instalacji poprzez chłodnicę. Opary bogate w alkohol przechodzą z części oddzielającej do części rektyfikacyjnej, gdzie następuje ich stężenie do poziomu 75% alkoholu.

Składniki aromatyczne są odzyskiwane w module do odzysku aromatów i kierowane ponownie do wina/piwa. Opary bogate w alkohol są kondensowane, chłodzone do niskiej temperatury i przechowywane w zbiorniku w postaci alkoholu do celów przemysłowych, który jest produktem nadającym się do sprzedaży i może być natychmiast wprowadzony do obrotu.