Przemysł Chemiczny

Płytowe wymienniki ciepła SIGMA są od dziesięcioleci z powodzeniem stosowane w przemyśle chemicznym w najróżniejszych zastosowaniach, takich jak chłodzenie i ogrzewanie produktów bazowych, pośrednich i końcowych, odzyskiwanie ciepła oraz termostatowanie (stabilizacja temperatury) pojemników, reaktorów i autoklawów.

Wysoki poziom wydajności, niskie koszty, elastyczność w przypadku wymaganych zmian wydajności, wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji i możliwość czyszczenia z wykorzystaniem procesu czyszczenia na miejscu (CIP) lub czyszczenia mechanicznego, a także wykorzystanie specjalnych materiałów dla mediów krytycznych sprawiły, że płytowe wymienniki ciepła SIGMA są ważnym elementem procesów produkcji w przemyśle chemicznym.

Dzięki intensywnej współpracy z wiodącymi światowymi firmami, firma API Schmidt-Bretten osiągnęła status uznanego partnera w branży chemicznej.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w przemyśle chemicznym:

• Chłodzenie i ogrzewanie kwasów i żrących roztworów
• Chłodzenie produktów o wysokiej lepkości (np. lateks)
• Termostatowanie (stabilizacja temperatury) i kondensacja rozpuszczalników (np. toluenu)
• Chłodzenie obiegów wody
• Kondensacja oparów wylotowych, pary wodnej i mieszanek wielomateriałowych
• Obwody wtórne o wysoce zbliżonym poziomie temperatury (∆t <2°C)
• Obwody bezpieczeństwa zapobiegające zanieczyszczeniu

Przykład zastosowania: Kondensacja oparów metanolu

Prawie 300 płytowych wymienników ciepła SIGMA zainstalowano z powodzeniem dla międzynarodowej grupy posiadającej zakład produkcyjny w Duesseldorfie.
Specjalnym zastosowaniem, w którym pracują płytowe wymienniki ciepła SIGMA serii T, jest kondensacja oparów metanolu.
Te rodzaje płyt nadają się wyjątkowo dobrze do kondensacji pary dzięki temu, że posiadają przetłoczenia o dużych głębokościach w zakresie od 4,5 do 6,0 mm. Duża przestrzeń przepływu, nawet o 80% większa niż w płytach tradycyjnych, pozwala na kondensację pary przy bardzo niskich stratach ciśnienia. W jednym z zastosowań, metanol jest kondensowany z wydajnością 12,000 kg/h w temperaturze 71°C i schładzany do temperatury 50°C. Strata ciśnienia po stronie metanolu wynosi około 65 mbar.

Przykład zastosowania: Płytowy wymiennik ciepła w układach produkcji kwasu siarkowego

Ze względu na wysoki poziom sprawności i związane z tym korzyści ekonomiczne, płytowe wymienniki ciepła nadają się szczególnie dobrze do stosowania w produkcji kwasu siarkowego o stężeniu do 98%. Specjalne stopy na bazie niklu (Hastelloy C 276, Alloy C 276 lub 2.4819) są stosowane jako materiał do produkcji płyt pracujących w zakresie temperatur roboczych do około 95°C.

Uszczelki są wykonane z materiału Viton GF. Konstruując układ wymiennika, należy w taki sposób dobrać prędkości przepływu w króćcach przyłączeniowych i szczelinach płyt, aby zapobiec korozji i uzyskać długą żywotność urządzenia. Prawidłowy dobór współczynników przenikania ciepła i rezerw powierzchni oraz odpowiednia konfiguracja płyt przyczyniły się do tego, że płytowe wymienniki ciepła są z powodzeniem stosowane w wielu układach produkcji kwasu siarkowego na całym świecie.