Instalacje przemysłowe i maszyny

Płytowe wymienniki ciepła SIGMA są stosowane w najbardziej różnorodnych zastosowaniach przy budowie maszyn i instalacji przemysłowych. Ich głównym zadaniem jest niezawodne dostarczanie medium chłodzącego, takiego jak woda, olej termiczny i inne czynniki chłodzące.

Ponadto, nasze wymienniki ciepła wykonują najbardziej różnorodne zadania w zakresie odzysku ciepła, aby umożliwić maksymalnie wydajną i przyjazną dla środowiska eksploatację maszyn i systemów.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w instalacjach przemysłowych:

• Chłodzenie wody chłodzącej silnik
• Chłodzenie oleju dla sprężarek śrubowych
• Chłodzenie oleju dla turbin parowych
• Chłodzenie oleju do chłodzenia sprężarek
• Centralne urządzenie chłodzące, np. wykorzystujące wodę rzeczną lub morską
• Chłodzenie ścieków
• Odzysk ciepła ze ścieków

Przykład zastosowania: Granulacja podwodna

W produkcji mieszanek z tworzyw sztucznych coraz częściej stosowane są obecnie tak zwane procesy granulacji podwodnej. W tym przypadku, gorąca mieszanka uszczelniająca wypływa z wytłaczarki bezpośrednio do wody i ulega granulacji. Woda pochłania ciepło z mieszanki, która następnie krzepnie w wodzie. Aby zapewnić stałą temperaturę tej wody, woda płynie przez wymiennik ciepła SIGMA i utrzymuje wymaganą temperaturę. W tym przypadku, wymiennik ciepła SIGMA jest połączony z centralnym układem wody chłodzącej instalację.