Alternatywne Źródła Energii

Płytowe wymienniki ciepła są wykorzystywane w różnorodnych procesach w branży produkcji energii odnawialnej. W szczególności, w produkcji paliwa typu biodiesel, ogromne znaczenie dla integralności działania instalacji mają nie tylko parametry procesu, lecz również konieczne materiały. Na różnych etapach procesu powstają produkty o różnych składach chemicznych. Wymaga to precyzyjnej wiedzy na temat procesu. To samo dotyczy produkcji bioetanolu, gdzie konsystencja substancji wyjściowej ma decydujące znaczenie.

W przypadku zastosowań przy wytwarzaniu energii geotermalnej, konieczne jest zapewnienie jakości wody geotermalnej. Ponadto, charakterystyki ciśnieniowe występujące w tych zastosowaniach sprawiają, że konieczne może być spełnienie specjalnych wymagań. W branży produkcji energii geotermalnej, prace są prowadzone przy wyższym poziomie ciśnienia, zależnym od głębokości odwiertu i ilości wydobywanej wody geotermalnej.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA:

• Chłodzenie i ogrzewanie paliwa typu biodiesel RME
• Chłodzenie i ogrzewanie gliceryny
• Wstępne ogrzewanie ropy naftowej
• Odzysk ciepła z paliwa typu biodiesel RME
• Chłodzenie układów cyrkulacji wody

Zastosowanie: Biodiesel

W zastosowaniach związanych z produkcją paliwa typu biodiesel, płytowe wymienniki ciepła są wyposażone w wysokiej jakości uszczelki wykonane z materiału Viton, aby zapewnić odporność na działanie substancji chemicznych. Konieczne jest zastosowanie uszczelkowych, płytowych wymienników ciepła. Ze względu na podatność wymienników ciepła na gromadzenie zanieczyszczeń, musi istnieć możliwość otwierania wymiennika ciepła w celu jego oczyszczenia.

Zastosowanie: Produkcja energii geotermalnej

W branży produkcji energii geotermalnej pompowana jest silnie korozyjna woda z głębokich warstw formacji skalnych. Wymaga to zastosowania wysokiej jakości materiałów, takich jak tytan. Ponadto, pompowane są duże ilości wody, dlatego stosowane są urządzenia dużych rozmiarów (np. SIGMA 156; SIGMA 229). W zastosowaniach przy produkcji energii geotermalnej, musi istnieć możliwość otwierania wymiennika ciepła w celu czyszczenia.