W browarach, stosowano płytowy wymiennik ciepła jako standardowe wyposażenie techniczne od momentu wprowadzenia zamkniętego obiegu brzeczki (zamiast powierzchniowej chłodziarki nawadniającej). Wraz z upływem lat, zakres zastosowań znacznie się rozszerzył.

Płytowe wymienniki ciepła są również stosowane obecnie w browarach do skraplania oparów wylotowych, chłodzenia drożdży, głębokiego zamrażania piwa, ogrzewania w systemach CIP i innych procesach cieplnych.

Klasycznym przykładem zastosowania płytowego wymiennika ciepła jest krótkotrwałe ogrzewanie w celu stabilizacji termicznej piwa i napojów bezalkoholowych.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w browarnictwie:

• Chłodzenie i ogrzewanie brzeczki
• Chłodzenie drożdży
• Skraplacze oparów wylotowych
• Chłodzenie kondensatu
• Podgrzewacz gorącej wody
• Podgrzewacz w systemach CIP
• Instalacje do usuwania alkoholu
• Układy zagęszczania drożdży, ekstraktu słodowego i brzeczki

Przykład zastosowania: CHŁODZENIE BRZECZKI

Od momentu założenia firmy w 1879 roku, rozwiązania dla chłodzenia brzeczki znajdują się w standardowej ofercie firmy API Schmidt-Bretten. Chłodnice brzeczki SIGMATHERM można przystosować do odpowiednich wymogów produkcji zacieru:
Tradycyjnie, znajdują one zastosowanie w procesie dwustopniowym lub, w bardziej nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w procesie jednostopniowym ze zbiornikiem magazynowym dla wstępnie schłodzonego zacieru. Napowietrzanie brzeczki jest w praktyce powiązane z jej chłodzeniem. Dokładne dozowanie powietrza i maksymalnie precyzyjne rozprowadzenie powietrza w brzeczce gwarantuje dobrą flotację zimnego osadu, wystarczające natlenienie drożdży i jednorodność brzeczki.

Przykład zastosowania: PODGRZEWACZ BRZECZKI (podgrzewacz zewnętrzny)

Oczyszczona brzeczka nie jest już podgrzewana w kadzi, tak jak w przeszłości, lecz jest podgrzewana przepływając ze zbiornika zasilającego przez płytowy wymiennik ciepła o pojemności 8 do 10 razy większej niż pojemność kadzi. W zależności od systemu, brzeczka jest podgrzewana od 72/74°C do 98/99°C przy wykorzystaniu wody o temperaturze 101/104°C, w wyniku czego otrzymuje się wodę o temperaturze 78/80°C. Ta woda jest magazynowana i wykorzystywana do zraszania następnego bulionu fermentacyjnego.