Płyta modułowa SIGMADUAL

Aktualnie opracowana seria SIGMADUAL z modułami płytowymi spawanymi parami, do obróbki cieplnej specyficznych mediów.

Aktualnie opracowana seria SIGMADUAL z modułami płytowymi spawanymi parami, do obróbki cieplnej specyficznych mediów.
Strona produktu jest uszczelniona za pomocą laserowych spawów wokół kanałów przepływowych oraz za pomocą pierścieni uszczelniających w okolicach wlotu i wylotu.

Kanały przepływowe po stronie serwisowej są uszczelnione za pomocą uszczelek elastomerowych, natomiast wlot i wylot są spawane laserowo.
Podwójne spawanie zapewniające bezpieczne rozdzielenie produktów zwiększa również bezpieczeństwo eksploatacji.
Modułowa konstrukcja zapewnia wysoką elastyczność. Urządzenie można łatwo dostosować do zmieniających się parametrów eksploatacyjnych poprzez wymianę lub dodanie modułów SIGMADUAL .

Możliwość zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu, szczególnie w przemyśle przetwórczym oraz chłodniczym.
Nadaje się do eksploatacji przy ciśnieniu roboczym do 30 barg i temperaturze roboczej od -30°C do 200°C.
Dostępne wykonanie we wszystkich obecnie używanych materiałach płytowych oraz materiałach uszczelek.