Przemysł mleczarski

Płytowe wymienniki ciepła SIGMA, jako urządzenia wielosekcyjne spełniające kilka wymogów cieplnych, zostały po raz pierwszy zastosowane w branży mleczarskiej w celu uzyskania dłuższego okresu stabilności mleka. Ponadto, płytowe wymienniki ciepła SIGMA są obecnie wykorzystywane w całej serii procedur ogrzewania, chłodzenia i wymiany ciepła w branży mleczarskiej.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w przemyśle mleczarskim:

• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie mleka
• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie jogurtu
• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie deserów
• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie mieszanek lodowych
• Chłodzenie skrzepu mleka
• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie śmietany
• Przegrzewanie śmietany
• Chłodzenie solanki
• Podgrzewacz gorącej wody
• Podgrzewacz w systemach CIP

Przykład zastosowania: PASTERYZATOR DO MLEKA

Płytowe wymienniki ciepła SIGMA są stosowane od wielu dziesięcioleci do pasteryzacji mleka przy minimalnym zużyciu energii. Typowy pasteryzator składa się z trzech sekcji. W sekcji regeneracji, zimne mleko jest podgrzewane z wykorzystaniem gorącego, pasteryzowanego mleka. Bez komplikacji można uzyskać odzysk ciepła na poziomie 96%. W dalszej części, podgrzane mleko doprowadza się do temperatury pasteryzacji 72 – 74°C z wykorzystaniem gorącej wody.
Po pasteryzacji, mleko jest kierowane poprzez sekcję regeneracji do sekcji chłodniczej. Tutaj mleko jest chłodzone z wykorzystaniem wody lodowej do temperatury przechowywania wynoszącej średnio 4°C. Proces obróbki mleka odbywa się w sposób bardzo delikatny dzięki temu, że różnice temperatur pomiędzy czynnikiem roboczym i mlekiem są bardzo niewielkie. Wymienniki ciepła SIGMA umożliwiają łatwe uzyskanie tych różnic temperatur.