Obróbka metali

Chłodzenie i termostatowanie (stabilizacja temperatury) różnych mediów (cieczy chłodząco-smarujących, emulsji, wody chłodzącej, olejów hydraulicznych) w branży obróbki metali to jedne z głównych zastosowań płytowych wymienników ciepła SIGMA.
W nowoczesnych, wysoce precyzyjnych centrach obróbkowych, najwyższy poziom wymaganej i niezmiennej precyzji obróbki można osiągnąć tylko w przypadku, gdy zastosowane ciecze chłodząco-smarujące wykazują tylko bardzo niewielkie odchylenie od ustawionej temperatury chłodzenia.

Uzyskuje się to poprzez zastosowanie układów chłodzenia, w których płytowe wymienniki ciepła, jako główne elementy składowe układu, są w stanie odprowadzać całe ciepło z cieczy chłodząco-smarujących, które jest generowane przez wszystkie urządzenia wchodzące w skład układu oraz ciepło generowane na skutek tarcia występującego w procesie obróbki, z pomocą optymalnie dobranych chłodziw.

Różne emulsje, mniej więcej o konsystencji mleka, spełniają ważne funkcje, takie jak chłodzenie i smarowanie materiałów obrabianych na wiertarkach oraz strugarkach poprzecznych i wzdłużnych. Aby to umożliwić i utrzymywać wymiary obrabianych detali w maksymalnie wąskim zakresie, płytowe wymienniki ciepła, charakteryzujące się wysoką wydajnością i zajmujące możliwie najmniejszą przestrzeń, gwarantują chłodzenie emulsji do określonego poziomu temperatury. Istnieje również możliwość podłączenia płytowego wymiennika ciepła w tak zwanym trybie obejściowym, zgodnie z budową całego układu chłodzenia (centralne doprowadzenie emulsji lub zdecentralizowane, indywidualne doprowadzenie), i tym samym, zapewnienie dokładnego termostatowania (stabilizacji temperatury) dla całego zapasu emulsji.

W przypadku obróbki cieplnej detali metalowych, często stosuje się wanny hartownicze wypełnione olejem lub wodą. Ponieważ ilość wytwarzanego ciepła, w zależności od wielkości i ilości detali poddawanych obróbce, jest przeważnie większa niż ilość energii, którą może pochłonąć wanna poprzez naturalną konwekcję, wymuszone chłodzenie zawartości wanny jest również konieczne w tym przypadku.
To dodatkowe chłodzenie można zapewnić z wysoką wydajnością przy zastosowaniu płytowych wymienników ciepła SIGMA. W czasach stale rosnących kosztów energii, coraz większe znaczenie przypisuje się odzyskowi ciepła (WRG). Ciepło rozpraszane poprzez płytowy wymiennik ciepła, pochodzące od kąpieli hartowniczej, można wykorzystać bez większych nakładów na wstępne podgrzewanie i / lub ogrzewanie wody technologicznej lub przemysłowej.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w branży obróbki metali:

• Chłodzenie cieczy chłodząco-smarujących
• Termostatowanie (stabilizacja temperatury) emulsji stosowanych podczas wiercenia, frezowania i strugania wzdłużnego
• Chłodzenie wody chłodzącej maszynę
• Chłodzenie oleju hydraulicznego
• Chłodzenie olejowej/wodnej kąpieli hartowniczej

Przykład zastosowania: Niklowanie niewielkich części

W firmie zlokalizowanej w okolicach Duesseldorfu, obróbce poddawane są niklowane taśmy o lustrzanym połysku, walcowane na zimno. Następnie, z tych taśm wytwarzane są gotowe produkty, takie jak osłony baterii lub półprodukty dla przemysłu elektrycznego, jak również produkty gospodarstwa domowego i biurowe. Firma od lat posiada różne linie niklowania, wyposażone w płytowe wymienniki ciepła z firmy API Schmidt-Bretten, wykorzystywane do galwanicznego uszlachetniania powierzchni. W różnych zakładach produkcyjnych, urządzenia SIGMA są używane głównie do ogrzewania i chłodzenia kąpieli do niklowania elektrolitycznego. Płyty są zwykle wykonywane z tytanu, natomiast materiałem uszczelniającym jest EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy).

Przykład zastosowania: Produkcja pierścieni tłokowych

Międzynarodowy dostawca pierścieni tłokowych dla przemysłu motoryzacyjnego, posiadający różne zakłady produkcyjne w Niemczech, od ponad 20 lat stosuje w swoim procesie produkcyjnym płytowe, skręcane wymienniki ciepła. Sprawdzone płytowe wymienniki ciepła SIGMA są stosowane szczególnie do chłodzenia wanien galwanicznych stosowanych w produkcji tych pierścieni tłokowych. Te wymienniki są zwykle wyposażone w płyty z tytanu i uszczelki z gumy Viton. Ponad 150 urządzeń tego typu zainstalowano w zakładach produkcyjnych w Niemczech. W zakładach produkcyjnych poza granicami Niemiec zainstalowano przynajmniej 50 urządzeń.