Technologia uszczelnień

Uszczelkowe płytowe wymienniki ciepła serii SIGMA mogą być wyposażone w różne rodzaje uszczelek.

W zależności od obszaru zastosowania, zalecane jest stosowanie elastomerowych uszczelek wykonanych z NBR, EPDM, Vitonu lub innych specjalnych materiałów lub też zastosowanie twardych uszczelek bezazbestowych. Generalnie, wszystkie rozwiązania uszczelek zapewniają podwójne uszczelnienie pomiędzy przepływającymi mediami. Przestrzeń pomiędzy obiema uszczelkami jest otwierana do atmosfery poprzez rowek wyciekowy. O ile rowek wyciekowy nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia lub w inny sposób, nie ma możliwości zmieszania płynów w przypadku uszkodzenia uszczelki.

Uszczelki można mocować na płytach wymiennika ciepła SIGMA w sposób mechaniczny za pomocą naszych systemów mocowania SIGMAFIX (uszczelki elastromerowe i uszczelki SIGMACOAT) lub można je przykleić (uszczelki twarde).
Nasz opatentowany bezklejowy system mocowania uszczelek SIGMAFIXgwarantuje szybką, łatwą i opłacalną wymianę uszczelek przy wykorzystaniu zacisków mocujących zamontowanych z boku. Ten patent zapewnia wysoką odporność na przywieranie do przedniej powierzchni i minimalizuje ryzyko przyklejenia się uszczelki do następnej płyty. Dzięki dużej powierzchni styku pomiędzy zaciskami mocującymi i płytą wymiennika ciepła powstaje lepsze mocowanie i uszczelnienie odporne na uszkodzenia. Zalety wynikające z wysokiej elastyczności systemu SIGMAFIX uwidaczniają się również w zmiennych warunkach eksploatacji. Stan uszczelki można sprawdzić wzrokowo na miejscu bez otwierania rdzenia wymiennika ciepła.

System SIGMAFIT jest dostępny dla wszystkich oferowanych przez nas, standardowych, płytowych wymienników ciepła z różnorodnymi gumowymi uszczelkami. System może pracować w maksymalnym ciśnieniu roboczym 25 bar.
Uszczelka elastomerowa SIGMACOAT (z gumy NBR lub EPDM) ma pokrycie z PTFE zapewniające barierę dyfuzyjną. To specjalne pokrycie zapewnia odporność na wszystkie agresywne media w temperaturach procesu do 160°C. Inną zaletą jest przedłużona trwałość uszczelki, która gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność procesu produkcyjnego.
Ta uszczelka stanowiąca połączenie powłoki SIGMACOAT z materiałami elastomerowymi, montowana również za pomocą bezklejowego systemu mocowania uszczelek SIGMAFiX, zapewnia klientom znaczne korzyści ekonomiczne.