Przemysł Farmeceutyczny i Kosmetyczny

W przemyśle farmaceutycznym, produkcja kosmetyków może w bardzo dużym stopniu zależeć od czystości półproduktów i produktów końcowych. W tym przypadku należy uwzględnić specjalne wymogi określające niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa działania wszystkich elementów składowych instalacji produkcyjnej. Doświadczenie eksploatacyjne zdobyte w ciągu minionych dziesięcioleci zaowocowało rozwiązaniami opracowanymi specjalnie dla konkretnych zastosowań. 

Obecnie stosowane są płyty o specjalnych powierzchniach zapobiegających wytrącaniu się zanieczyszczeń w przestrzeni przepływu, takie jak płyty z uszczelkami elastomerowymi z pokryciem PTFE, które zapobiegają nawet najmniejszemu zanieczyszczeniu wrażliwych produktów. Konstrukcja ram i proces obróbki zastosowanych materiałów spełnia najwyższe standardy jakościowe.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w przemyśle chemicznym:

• Obróbka termiczna roztworów infuzyjnych
• Chłodzenie zawiesin
• Chłodzenie tenzydów
• Chłodzenie i ogrzewanie wody do wstrzykiwań (WFI) i wody o wysokiej klasie czystości
• Chłodzenie krwi i osocza od dawców krwi
• Kondensacja rozpuszczalników z kotłów produkcyjnych
• Zadania związane z chłodzeniem i ogrzewaniem olejowych nośników ciepła dla pojemników na wsad i mieszaniny
• Obróbka termiczna olejków eterycznych
• Zadania związane z chłodzeniem i ogrzewaniem przy produkcji szamponów, żelów pod prysznic, zmiękczaczy i płynnych detergentów
• Konsekwentna, systemowa separacja mediów w specjalnych, zabezpieczonych wymiennikach ciepła

Przykład zastosowania: Chłodzenie i ogrzewanie pojemników

Międzynarodowa grupa farmaceutyczna z siedzibą w Zachodnich Niemczech od ponad 10 lat bazuje na wysokiej jakości całkowicie spawanych, płytowych wymienników ciepła SIGMAWIG o całkowitej powierzchni wymiany ciepła od 2 do 50m². Zamówienie na różne wymienniki ciepła, które otrzymaliśmy pod koniec 2007 roku pozwoliło nam dostarczyć sześćdziesiąty piąty płytowy wymiennik ciepła SIGMAWIG dla tego klienta.

Przykład zastosowania: Leki

Znana firma farmaceutyczna we Frankfurcie nad Menem produkuje długotrwale skuteczny preparat insuliny do obniżania poziomu cukru we krwi. Insulina z aktywnym składnikiem, która jest wytwarzana w postaci proszku w sąsiedniej instalacji do produkcji substancji czynnej, jest przetwarzana w procesie produkcji, doprowadzana do postaci płynnej i wprowadzana do ampułki do wstrzykiwań. Firma API Schmidt-Bretten dostarczyła kilka płytowych wymienników ciepła, w tym również wymiennik SIGMA, który służy do chłodzenia zbiornika magazynowego, przy czym w trakcie tego procesu bezpośrednio odprowadzane jest ciepło egzotermiczne w ilości >2000 kW. Urządzenie ma powierzchnię wymiany ciepła >200 m² . Planowanie projektu tego centralnego urządzenia chłodzącego zrealizowano przy pomocy kontrahenta aktywnego na rynku międzynarodowym.

Przykład zastosowania: Produkcja detergentów

Producent (między innymi) płynnych detergentów. W procesie produkcji, ciepło egzotermiczne jest generowane podczas przetwarzania wsadowego. Ciepło należy odprowadzić przed wlaniem detergentu do opakowań. W tym celu, na pierwszej linii napełniania opakowań detergentem włączono do eksploatacji płytowy wymiennik ciepła SIGMA o powierzchni wymiany ciepła 200 m². Produkt jest schładzany w chłodnicy z poziomu temperatury 60°C do temperatury napełniania opakowań < 35°C. Płynny detergent może wykazywać lepkość dynamiczną do 3,750 cP, w zależności od temperatury. Urządzenie zapewnia wymaganą wydajność w sposób satysfakcjonujący klienta. Dlatego, zamówiono kolejną chłodnicę o tej samej konfiguracji dla drugiej linii napełniania opakowań detergentem.