Przemysł Celulozowo-Papierniczy

Produkcja celulozy i papieru to procesy wysoce energochłonne. Stale rosnące ceny energii znacznie zwiększają koszty produkcji w przemyśle celulozowo-papierniczym. Jest to jeden z czynników sprawiających, że płytowe wymienniki ciepła są kluczowym elementem w różnorodnych zastosowaniach w tej branży. Wysokie współczynniki przenikania ciepła płytowych wymienników ciepła prowadzą do optymalizacji warunków energetycznych w zakładzie produkcyjnym. Poprawia to jakość produktów końcowych, ogranicza koszty ogólne i pozwala chronić środowisko naturalne.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w przemyśle celulozowo-papierniczym:

• Odparowywanie ścieków
• Chłodzenie ścieków
• Chłodzenie oleju hydraulicznego dla silników i skrzynek przekładniowych
• Ogrzewanie czystego filtratu
• Wykorzystywanie kondensatu do odzysku ciepła
• Ogrzewanie wody technologicznej parą
• Wtórne obiegi wody
• Chłodzenie wód popłucznych
• Chłodzenie wody z płukania