Przemysł produkcji napojów

Od wielu dziesięcioleci ściśle współpracujemy z branżą produkcji soków owocowych i możemy pochwalić się naszym bogatym doświadczeniem w zakresie zastosowań wszelkiego rodzaju wymierników ciepła w tej branży. To partnerstwo zaowocowało również rozwojem wielu nowych produktów w API Schmidt-Bretten, dzięki czemu, klient może mieć pewność, że znajdzie u nas odpowiedni płytowy wymiennik ciepła dla każdego zastosowania.

W szczególności, nasze płytowe wymienniki ciepła SIGMA nadają się optymalnie do procesów pasteryzacji, do aseptycznego napełniania na zimno soków owocowych, gazowanych i niegazowanych napojów bezalkoholowych, koncentratów, syropów i innych produktów o wysokim poziomie kwasowości.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w przemyśle produkcji napojów:

• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie soków owocowych
• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie soków warzywnych
• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie napojów bezalkoholowych
• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie napojów mieszanych
• Chłodzenie, ogrzewanie i krótkookresowe ogrzewanie syropów
• Podgrzewacz gorącej wody
• Podgrzewacz w systemach CIP

Przykład zastosowania: Dwustopniowa chłodnica napojów

Produkcja mieszanek napojów jest prowadzona w dokładnie zdefiniowanych temperaturach. Najpierw, woda tworząca roztwór jest wstępnie schładzana z dowolnej temperatury do temperatury 10°C w wymienniku ciepła SIGMA. Następnie, odpowiedni syrop dodaje się w oddzielnym pojemniku. Mieszanina woda-syrop jest ponownie podgrzewana do temperatury około 15°C. Następnie, mieszanina jest schładzana do temperatury przechowywania wynoszącej 4°C przechodząc przez drugi stopień wymiennika ciepła SIGMA. Glikol spełnia w tym przypadku rolę czynnika chłodzącego, który pochłania ciepło z napoju. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i niewielkiej objętości napełniania, wymiennik ciepła SIGMA pozwala szczególnie skutecznie utrzymywać straty na niskim poziomie w przypadku zmiany produktu. Optymalna wymiana ciepła przy niskich stratach ciśnienia również gwarantuje niskie koszty eksploatacji.