Farmacja

Firma Centec oferuje z jednego źródła, w pełni zautomatyzowane urządzenia procesowe montowane na platformach oraz aparaturę pomiarową o wysokiej dokładności. Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, urządzenia Centec są dostosowywane indywidualnie w jak najszerszym zakresie. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii oczyszczania wody i przygotowania produktu. Możemy poszczycić się dziesiątkami lat doświadczenia w produkcji, przechowywaniu i dystrybucji wody oczyszczonej (ang. Purified Water (PW)), wody o wysokim stopniu czystości (ang. Highly Purified Water (HPW)) oraz wody do wstrzykiwań (ang. Water for Injection (WFI)). Projektujemy i wykonujemy platformy procesowe zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w branży farmaceutycznej (cGMP, FDA, GAMP, ISPE) oraz oferujemy usługi w zakresie walidacji (DQ, IQ, OQ) dla następujących zastosowań:

• Filtracja wstępna wody
• Zmiękczanie wody
• Dezynfekcja wody
• Odwrócona osmoza
• Elektro-dejonizacja
• Destylacja wody do wstrzykiwań
• Wytwarzanie czystej pary
• Membranowe odgazowywanie wody
• Nasycanie dwutlenkiem węgla
• Nasycanie azotem
• Mieszanie wielu składników jednocześnie
• Dozowanie dodatków
• Pasteryzacja
• Filtracja produktu w warunkach sterylnych
• Czyszczenie w obiegu zamkniętym CIP
• Sterylizacja w obiegu zamkniętym (SIP)
• Zbiorniki magazynowe i systemy dystrybucyjne do wody stosowanej w branży farmaceutycznej

Mierniki firmy Centec stosuje się zarówno w laboratoriach, jak i w środowiskach produkcyjnych jako urządzenia „samodzielne” lub stanowiące część systemu sterowania procesem. Ich zadaniem jest zapewnienie, aby produkty były w sposób konsekwentny wytwarzane zgodnie z najwyższymi normami, a proces przebiegał w sposób wydajny przy minimalnym zużyciu energii i surowców. Stosując najdokładniejszą technologię pomiarową firmy Centec w systemach procesowych, możemy zaoferować najbardziej niezawodne i precyzyjne rozwiązania. Korzystając z naszej precyzyjnej aparatury pomiarowej można dokonywać pomiarów:

• zawartości tlenu (O2) w cieczach i gazach
• zawartości dwutlenku węgla (CO2) w cieczach
• gęstości i prędkości dźwięku (np. do rozdziału faz)
• stężenie roztworów np. mediów podawanych do bioprocesów, cukru, alkoholu, kwasów, zasad

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl