Inżynieria Środowiskowa

Technologia środowiskowa jest obecnie szeroko stosowanym pojęciem. Za tym pojęciem kryją się rozwiązania techniczne i technologiczne, które chronią nasze środowisko naturalne lub dają możliwość odtworzenia walorów środowiska. Wnosimy również swój wkład w różnych obszarach tej działalności.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w inżynierii środowiskowej:

• Chłodzenie wód odciekowych z wysypiska śmieci
• Odzyskiwanie ciepła

Przykład zastosowania: Chłodzenie wód odciekowych z wysypiska śmieci

Od firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych otrzymaliśmy zamówienie na dostawę płytowych wymienników ciepła, obejmującą zapasowe pakiety płyt wykonane z materiału 1.4539. Nasz płytowy wymiennik ciepła służy do chłodzenia wód odciekowych z wysypiska śmieci, o wyjątkowo dużej zawartości osadu kanalizacyjnego, przed obróbką biologiczną. Trwałość eksploatacyjna wynosząca 9 – 12 miesięcy, bez otwierania urządzenia w międzyczasie, była wymagana przez klienta. Do chwili obecnej, urządzenie było otwierane tylko raz w celu przeprowadzenia kontroli. Ilość nagromadzonych zanieczyszczeń była tak niewielka, że możliwe było ponowne uruchomienie wymiennika natychmiast po kontroli.

Przykład zastosowania: Płytowy wymiennik ciepła dla wody z płukania

Nasza firma otrzymała zamówienie na osiem tytanowych, płytowych wymienników ciepła. W każdym przypadku, cztery wymienniki pracują jako wymienniki regeneracyjne do wstępnego podgrzewania zimnych zalkalizowanych ścieków przy wykorzystaniu gorących ścieków. Odzysk ciepła w wymiennikach wynosi 90%. Zalkalizowane ścieki pochodzą z układu mycia śmieci w zakładzie zajmującym się gromadzeniem odpadów komunalnych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, plastikowe śmieci muszą zostać oczyszczone z zanieczyszczeń i pozostałości żywności przed spaleniem. Ścieki powstają podczas tego procesu mycia plastikowych śmieci.