Krótkotrwałe ogrzewanie

SIGMATHERM Instalacja wyparna

Zalety instalacji SIGMATHERM – układu wysokotemperaturowego, krótkotrwałego podgrzewania

• Niskie obciążenie termiczne produktów
• Duża trwałość eksploatacyjna instalacji
• Niskie koszty ogrzewania
• Kompaktowa konstrukcja
• Możliwość w pełni automatycznego sterowania
• Odzysk ciepła do 96%

Pasteryzacja

Pasteryzacja krótkotrwała (HTST) w układzie SIGMATHERM to preferowana metoda pasteryzacji napojów i płynnych produktów spożywczych, takich jak soki, piwo, mleko, sosy, przeciery owocowe i warzywne, przecier pomidorowy, dżemy i galaretki, mus jabłkowy, płynne jaja itp. Te produkty są zazwyczaj pakowane w opakowania izotermiczne i mają ograniczony okres trwałości od kilku dni do kilku tygodni.
Produkt przechodzący przez układ wysokotemperaturowego, krótkotrwałego podgrzewania jest wstępnie ogrzewany w sekcji odzysku ciepła. Następnie, produkt jest doprowadzany do temperatury pasteryzacji w sekcji ogrzewania i utrzymywany przez zalecany czas w rurze podtrzymującej temperaturę, zanim nastąpi spadek temperatury w sekcji odzysku ciepła. Ostatecznie, produkt jest chłodzony do temperatury pakowania i przechowywania.
Instalacje przetwórcze mogą w całości bazować na płytowym wymierniku ciepła SIGMA, który posiada zdolność odzysku ciepła do 96%. Rurowe wymienniki ciepła SIGMAFLOW i systemy bezpośredniego wtrysku pary stanowią alternatywne rozwiązanie dla lepkich, ciastowatych, papkowatych i rozdrobnionych, płynnych produktów spożywczych.

Podstawowe systemy są dostarczane ze sterownikami sprzętowymi i ręcznie regulowanymi zaworami. Dostępne są również pakiety z całkowicie zautomatyzowanymi zaworami, oprzyrządowaniem i systemami sterowania z ekranem dotykowym i sterownikiem PLC.

Przetwarzanie aseptyczne

Dla zastosowań, w których wytwarzane są produkty o przedłużonym okresie przydatności do spożycia (ESL), oferowane są systemy sterylizacji w wyższych temperaturach dla produktów o wysokiej kwasowości (pH < 4,5) lub niskiej kwasowości (> 4,5). Konstrukcja tych systemów jest podobna do konstrukcji pasteryzatorów, lecz zwykle posiadają one większą ilość oprzyrządowania i całkowicie zautomatyzowane systemy sterowania.
Kiedy te instalacje krótkotrwałej obróbki cieplnej współpracują z systemami pakowania na ziemno do opakowań chłodniczych, wtedy określane są jako instalacje przetwarzania w wysokiej temperaturze (Ultra-high temperature) lub instalacje UHT. W przypadku współpracy z systemem pakowania do sterylnych opakowań w temperaturze otoczenia, instalacja do obróbki cieplnej musi mieć konstrukcję aseptyczną.

W przypadku niskokwasowych zastosowań ESL należy uwzględnić wymogi organów regulacyjnych, takich jak FDA. Dla zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego działania instalacji obróbki cieplnej i instalacji pakowania wymagana jest ocena mikrobiologiczna oraz przegląd procedur kontrolnych.
Idealne do pasteryzacji przed sterylnym pakowaniem lub przechowywaniem napojów i płynnych produktów spożywczych, takich jak: soki, piwo, mleko, sosy, przeciery owocowe i warzywne, przecier pomidorowy, dżemy i galaretki, mus jabłkowy, produkty jajeczne.

Instalacje przetwórcze z płytowymi wymiennikami ciepła SIGMA lub wymiennikami ciepła SIGMAFLOW dla lepkich produktów spożywczych, produktów spożywczych w postaci pasty, papki oraz rozdrobnionych, płynnych produktów spożywczych mają zdolność odzysku ciepła do 96%.
Układy wysokotemperaturowego, krótkotrwałego podgrzewania można stosować do pakowania produktów spożywczych na zimno do sterylnych pojemników (opakowań lub beczek) za pomocą napełniaczy aseptycznych.

Produkt przechodzący przez układ wysokotemperaturowego, krótkotrwałego podgrzewania jest wstępnie ogrzewany w sekcji odzysku ciepła. Następnie, produkt jest doprowadzany do temperatury pasteryzacji w sekcji ogrzewania, utrzymywany przez zalecany czas w rurze podtrzymującej temperaturę, zanim nastąpi spadek temperatury w sekcji odzysku ciepła i ostatecznie schładzany do temperatury pakowania lub przechowywania wynoszącej około 20-25°C.
Kiedy odpowiedni układ odzysku ciepła jest zainstalowany dla obróbki produktów spożywczych na zimno, można zrezygnować z sekcji chłodzenia.
Instalacje mogą być wyposażone w podstawowe systemy sterowania z, na przykład, sterownikami sprzętowymi i ręcznie sterowanymi zaworami lub w całkowicie zautomatyzowane systemy sterowania z, na przykład, sterownikami programowymi, systemem statystycznego sterowania procesem i skomputeryzowanym systemem sterowania procesem.