Home > Serwis > Usługi > Wymiana płyt

Wymiana płyt

Wymiana płyt w płytowych wymiennikach ciepła.

Po przeprowadzeniu kompleksowej diagnostyki płytowego wymiennika ciepła jesteśmy w stanie stwierdzić i ocenić stan całego wymiennika ze szczególnym uwzględnieniem kondycji płyt. Sprawdzamy, czy płyty wystarczy tylko wyczyścić, czy może uległy nieodwracalnym uszkodzeniom i należy je bezwzględnie wymienić. Przez uszkodzone płyty wymiennika zachodzi mieszanie przepływających przez niego mediów, może to doprowadzić do zanieczyszczenia lub zakażenia produktu.
Wżery, dziury i pęknięcia znajdowały się pod osadzonymi zanieczyszczeniami. Ujawnione po przeprowadzeniu kompleksowego czyszczenia chemicznego. Płyta do wymiany.
Uszkodzenie powierzchni płyty wymiennika spowodowane oddziaływaniem zbyt wysokiej temperatury i ciśnienia. Płyty do wymiany.
Materiał płyt został rozpuszczony przez agresywne środowisko przepływającego medium. Konieczności wymiany płyt wymiennika nie trzeba nikomu udowadniać.

Konieczność wymiany pojedynczych płyt lub całego ich pakietu może być również spowodowana zmianą parametrów procesów technologicznych, przy których wykorzystywany jest wymiennik ciepła. Zarówno przy naprawach, jak i przy rozbudowie służymy naszą wiedzą i pomocą. Proces wymiany płyt możemy przeprowadzić w naszym warsztacie lub u Państwa na obiekcie z materiałów własnych lub powierzonych.