Diagnostyka wymiennika

Kontrola szczelności i diagnostyka wymienników ciepła.

Nasza firma to kompleksowe centrum serwisowe do czyszczenia, kontroli i diagnostyki oraz regeneracji wymienników ciepła. Osady i zanieczyszczenia gromadzące się podczas eksploatacji, pozostawione w wymienniku ciepła przez dłuższy czas mogą uszkodzić płyty. Regularna diagnostyka z kontrolą szczelności pozwala na wczesne wykrycie usterek, przedłużając żywotność wymiennika ciepła. Oferujemy diagnostykę i kontrole szczelności w terenie oraz w naszym warsztacie.

Wodna próba ciśnieniowa

Polega na napełnieniu wymiennika wodą i zwiększenia ciśnienia do poziomu testowego. Stosowana jako wstępna diagnoza wymiennika lub po zakończeniu prac serwisowych w celu sprawdzenia poprawności montażu wymiennika.

Umożliwia stwierdzenie wycieków zewnętrznych spowodowanych np. uszkodzonymi uszczelkami oraz wewnętrznych przebić między płytami wymiennika.

Kontrola szczelności metodą wodorową

Nowoczesna, prewencyjna metoda badania pozwalająca wykryć nieszczelność na długo przed wystąpieniem poważniejszej usterki. Stosowana mieszanka azotu i wodoru jest sterylna i obojętna chemicznie. Posiada dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Najbezpieczniejsza metoda badania z technicznego i fizycznego punktu widzenia.

Doskonale sprawdza się w przemyśle spożywczym między innymi do:

  • kontroli szczelności płytowych oraz rurowych wymienników ciepła,
  • kontroli szczelności zaworów nalewowych oraz kopuły zbiorczej urządzeń rozlewniczych,
  • kontroli szczelności spawanych elementów instalacji technologicznych.

Ekspertyza płyt przy użyciu penetrantów

Sprawdzanie stanu powierzchni płyt pod kątem występowania mikropęknięć, wżerów, rys i dziur. Polega na wnikaniu w głąb materiału tzw. penetranta, który charakteryzuje się wysoką zwilżalnością względem badanego materiału i wnika w jego wąskie przestrzenie.

Penetrant zawiera barwniki, których wskazania obserwuje się przy promieniowaniu ultrafioletowym (UVA). Barwniki te pod działaniem promieniowania UV świecą najczęściej kolorem żółto – zielonym i są dobrze widoczne na ciemnym tle.

Nieinwazyjne badanie przepływu cieczy

Zadaniem wymiennika płytowego jest wymiana ciepła ze strony pierwotnej na wtórną poprzez płyty kanałowe. Sprawność wymiennika nie jest stała, ale może się zmieniać w czasie na skutek działania różnych czynników. Jest to m.in. zmiana przepływu lub temperatury strumieni wlotowych.

W wielu przypadkach niedomagania pracy wymiennika są związane z niewłaściwym przepływem, różnym od wartości projektowanych. Dysponując ultradźwiękowym miernikiem przepływu jesteśmy w stanie to zweryfikować bez ingerencji w integralność struktury instalacji.