Przemysł energetyczny

Firma Centec oferuje z jednego źródła, w pełni zautomatyzowane urządzenia procesowe montowane na platformach oraz aparaturę pomiarową o wysokiej dokładności. Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, urządzenia Centec są dostosowywane indywidualnie w jak najszerszym zakresie. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii oczyszczania i odgazowywania wody. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji maszyn procesowych do następujących zastosowań:

• Filtracja wstępna wody
• Zmiękczanie wody
• Dezynfekcja wody
• Odwrócona osmoza
• Elektro-dejonizacja
• Odgazowywanie wody w kolumnie
• Membranowe odgazowywanie wody


Mierniki firmy Centec stosuje się zarówno w laboratoriach, jak i w środowiskach produkcyjnych jako urządzenia „samodzielne” lub stanowiące część systemu sterowania procesem. Ich zadaniem jest zapewnienie, aby produkty były w sposób konsekwentny wytwarzane zgodnie z najwyższymi normami, a proces przebiegał w sposób wydajny przy minimalnym zużyciu energii i surowców. Stosując najdokładniejszą technologię pomiarową firmy Centec w systemach procesowych, możemy zaoferować najbardziej niezawodne i precyzyjne rozwiązania. Korzystając z naszej precyzyjnej aparatury pomiarowej można dokonywać pomiarów:

• zawartości tlenu (O2) w cieczach i gazach
• gęstości i prędkości dźwięku (np. do rozdziału faz)
• Stężenia roztworów, np. kwasów i zasad

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl