Pełny smak, zero alkoholu ze Schmidt-Bretten GmbH

W wydaniu 03/2018 czasopisma „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” ukazała się reklama rozwiązań systemowych w procesie usuwania alkoholu oraz artykuł dotyczący systemu dealkoholizacji firmy API Schmidt-Bretten GmbH.

Czasopismo „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”