Zaprojektowaliśmy dwuścienną płytę SIGMATWIN , aby spełnić specyficzne wymagania dla płyty wymiennika ciepła jako płyty ochronnej.

Budowa i koncepcja działania


• Zamiast pojedynczej płyty SIGMA, stosujemy dwie płyty SIGMATWIN , uformowane wspólnie i włożone w siebie.
• Uszczelnienie szczeliny jest wykonane tylko w sekcji czterech otworów, za pomocą płaskich uszczelek pierścieniowych.
• Takie rozwiązanie zapobiega zanieczyszczeniu dwóch mediów / produktów uczestniczących w procesie wymiany ciepła w przypadku wycieku. W przypadku pęknięcia płyty, wyciek w pierwszej kolejności dostaje się w szczelinę pomiędzy dwie płyty i jest widoczny podczas kontroli.
• Płytowe wymienniki ciepła SIGMA wyposażone w dwuścienne płyty SIGMATWIN otwiera się do kontroli lub konserwacji tak jak standardowe płytowe wymienniki ciepła. Można również skontrolować szczeliny płyty dwuściennej.