Surowce spożywcze

Produkcja wysokiej jakości żywności jest kwestią istotną dla ekonomicznego przetrwania naszej firmy. To właśnie w branży przetwórstwa spożywczego, bardziej niż w jakiejkolwiek innej branży, konieczność spełnienia wysokich wymogów dotyczących czystości i higieny ma szczególne znaczenie. Również w tym przypadku nasze urządzenia sprawdzają się doskonale w wielu obszarach.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w przetwórstwie spożywczym:

• Krótkookresowe ogrzewanie żelatyny
• Krótkookresowe ogrzewanie materiałów podstawowych
• Chłodzenie brzeczki drożdżowej
• Chłodzenie zaczynu
• Podgrzewacz gorącej wody
• Podgrzewacz w systemach CIP

Przykład zastosowania: Chłodzenie płynnych drożdży.

Jeden z leaderów rynku w produkcji drożdży piekarskich w Niemczech z powodzeniem stosuje sprawdzone, płytowe wymienniki ciepła Schmidt do chłodzenia płynnych drożdży. Od końca 2000 roku, w tym celu wykorzystywane są różne wymienniki ze stali nierdzewnej. Podczas produkcji drożdży piekarskich, ciepło egzotermiczne powstaje w wyniku dodania cukru / melasy oraz wdmuchiwania powietrza (fermentacja). To ciepło jest rozpraszane przez nasze wymienniki w pięciu oddzielnych systemach fermentacji (do 3800 kW / wymiennik). Chłodzenie jest realizowane w trybie pracy wsadowej przez okres około 20 – 24 godzin na jeden wsad. Urządzenie jest czyszczone w procesie mycia typu CIP raz dziennie przez około 45 minut przy użyciu gorącej wody o temperaturze 100°C. Ze względu na wysokie temperatury i zawartość chlorków w wodzie chłodzącej zastosowano materiał płytowy AVESTA 254 SMO. Raz do roku, płytowe wymienniki ciepła są otwierane i czyszczone mechanicznie. Klient jest tak zadowolony z tych urządzeń, że wiosną 2005 roku, kolejną linię chłodzenia wyposażono w nowy płytowy wymiennik ciepła firmy Schmidt-Bretten.

Zastosowanie II, dwustopniowe chłodzenie płynnych drożdży

W chłodnicy wstępnej, ciekłe drożdże (o lepkości dynamicznej około 150 mPa s) chłodzi się wstępnie do temperatury <19°C przy wykorzystaniu wody chłodzącej. Następnie, drożdże docierają do separatora i są chłodzone do temperatury <3°C w dochładzaczu z wykorzystaniem glikolu etylenowego. Płyty wykonane są z materiału AVESTA 254 SMO. Czyszczenie typu CIP jest realizowane poprzez odparowanie z wykorzystaniem nasyconej pary wodnej, a urządzenie to jest również otwierane do czyszczenia mechanicznego tylko co 1-2 lata.