Elektrownie Stacjonarne

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną dla procesów produkcji ciepła technologicznego w przemyśle oraz energię dla prywatnych konsumentów na całym świecie, sprawia, że branża elektrowni stacjonarnych przeżywa stały boom.

Dla bezpiecznego działania elektrowni wymagane jest zapewnienie stałego chłodzenia łożysk, olejów smarujących i łopatek wirników w silnikach zasilanych olejem napędowym i silnikach gazowych oraz w turbinach parowych i gazowych. Aby zapewnić właściwe chłodzenie, a tym samym wyjątkową wydajność produkcji energii, zastosowano płytowe wymienniki ciepła o różnych konstrukcjach i wielkościach.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w branży elektrowni stacjonarnych:

• Odparowanie płynów roboczych
• Kondensacja płynów roboczych
• Odprowadzanie ciepła
• Ponowne chłodzenie układów chłodzenia
• Chłodzenie oleju smarowego
• Chłodzenie wody chłodzącej silniki

Przykład zastosowania: Układ wody chłodzącej

Stacjonarne elektrownie potrzebują ogromnych ilości wody chłodzącej. Te zamknięte układy wody chłodzącej są chłodzone przeważnie wodą rzeczną lub morską. Zastosowanie uszczelkowych, płytowych wymienników ciepła jest korzystne, ponieważ można je łatwo otwierać w celu oczyszczenia. Zapobiega to spadkowi wydajności na skutek zanieczyszczenia urządzeń chłodzących przez zanieczyszczenia znajdujące się we wtórnej wodzie chłodzącej.