Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (HVAC) – Instalacje techniczne w budynkach

W instalacjach technicznych w budynkach, a szczególnie w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych, płytowe wymienniki ciepła nadają się szczególnie dobrze do przejęcia funkcji izolacji systemu oraz przekazywania dostępnej energii np. z sieci zasilającej lub bezpośrednio z generatora energii do wtórnego obiegu grzewczego lub chłodzącego.

Uszczelkowe, płytowe wymienniki ciepła są szczególnie odpowiednie do stosowania w głównych stacjach przesyłowych okręgowych sieci grzewczych, ponieważ są tam wymagane wysokie wskaźniki przekazywania energii. W przypadku domowych stacji przesyłowych dla ogrzewania pokojowego / podłogowego i ogrzewania wody przemysłowej, generalnie stosowane są mniejsze płytowe wymienniki ciepła, które są uszczelnione, lutowane lub również częściowo spawane.

Skomplikowane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w nowoczesnych budynkach nie są możliwe do wykonania bez zastosowania płytowych wymienników ciepła, które działają jako oddzielne urządzenia grzewcze i chłodzące lub jako urządzenia jednocześnie zapewniające ogrzewanie i chłodzenie.
W basenach, ze względu na zawartość chloru w wodzie, częściej stosowane są płytowe wymienniki ciepła z płytami wykonanymi ze stali 1.4404 (V4A), tytanu, stali nierdzewnej SMO i innych materiałów. Kwestia „odzysku ciepła” ma również duże znaczenie w technologii eksploatacji basenów. Dzięki zastosowaniu uszczelkowych, płytowych wymienników ciepła, do układu ogólnego można ponownie wprowadzić znaczne ilości energii wody odpływającej z układów przelewowych, która nie jest normalnie wykorzystywana.

W celu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (ciepła słonecznego, ciepła geotermalnego), konieczne jest przekazywanie energii cieplnej zawartej w nośniku transportującym ciepło z kolektorów słonecznych lub z ziemi do obwodów wtórnych w domowych sieciach grzewczych, za pomocą płytowego wymiennika ciepła.

Firma API Schmidt-Bretten od dawna jest pionierem w rozwoju takich wymienników ciepła o wysokiej wydajności. Podstawowe założenia obecnie produkowanych płytowych wymienników ciepła serii X opracowano już 20 lat temu w ramach długofalowego projektu badawczego realizowanego wraz z Uniwersytetem w Stuttgarcie.

Typowe obszary zastosowania płytowych wymienników ciepła SIGMA serii X w instalacjach technicznych w budynkach:

  • Zastosowanie w stacjach przesyłowych okręgowych sieci grzewczych
  • Zastosowanie w stacjach przesyłowych domowych sieci grzewczych
  • Zastosowanie w układach klimatyzacji
  • Ogrzewanie wody w basenach
  • Ogrzewanie wody przemysłowej
  • Odzysk ciepła ze ścieków produkcyjnych

Przykład zastosowania:

W tym obszarze wymagane jest spełnienie bardzo rygorystycznych charakterystyk temperaturowych i stosowanie głównie wymienników jednoprzepływowych.
Z tego względu, preferowane jest użycie płyt o wąskim i bardzo długim kształcie.