Home > Centrum wiedzy

Centrum wiedzy

Ciepło utajone

(Latent heat) ilość energii termicznej wymienionej pomiędzy układem a otoczeniem podczas przejścia fazowego. Pojęcie ciepło utajone używane jest jako ilość energii (jednostka dżul) oraz jako ilość energii na jednostkę substancji, która zmieniła stan skupienia. Na naszych kartach technicznych wyrażone wzorem J/kg.

Ciepło właściwe

(Specific Heat) ciepło potrzebne do zwiększenia temperatury ciała w jednostkowej masie o jedną jednostkę. To samo ciepło właściwe można zdefiniować również dla chłodzenia. Na naszych kartach technicznych wyrażone wzorem kJ/kgK.

Grafitowy wymiennik ciepła

Jest to rodzaj wymiennika, w którym wymiana ciepła zachodzi krzyżowo wewnątrz bloków z grafitu z wydrążonymi pionowymi i poziomymi kanałami, w których płyną produkty. Wymienniki konstrukcji API Schmidt-Bretten charakteryzują się najwyższą jakością grafitu, pochodzącego z Japonii, który został zaimpregnowany w żywicy fenolowej czyniąc go bardziej wytrzymałym.

Lepkość dynamiczna

(Dynamic viscosity) właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu. Innymi słowy jest to stosunek naprężeń ścinających do szybkości ścinania. Na naszych kartach technicznych wyrażona w jednostce cP (centypuaz).

Płytowy wymiennik ciepła

Jest to rodzaj wymiennika, w którym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy pionowymi płytami przez kanały których płyną ciecze bądź przelatują gazy. Taki wymiennik może mieć konstrukcję rozkręcaną bądź spawaną (nierozkręcaną).

Przewodność cieplna (właściwa)

(Thermal conductivity) zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większej przewodności cieplnej. Na naszych kartach technicznych wyrażona wzorem W/mK.

Rurowy wymiennik ciepła

Jest to rodzaj wymiennika, w którym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy poziomymi rurami a płaszczem. Jeden produkt płynie przez rury, drugi przez płaszcz. Taki wymiennik ma konstrukcję nierozkręcaną.

Współczynnik przenikania ciepła

(Heat transfer coefficient) współczynnik określający przenikanie ciepła przez przegrody termiczne. Im wyższy tym lepsza przenikalność ciepła wymiennika. Na naszych kartach technicznych określa się go jako K-Value (W/m²K).