Instalacje wyparne

Instalacje wyparne API Schmidt-Brettens z parownikami płytowymi SIGMASTAR® z powłoką wznoszącą są stosowane w przemyśle spożywczym, organicznym i chemicznym oraz w oczyszczaniu ścieków.

SIGMASTAR®-Instalacja wyparna

Zalety parowników płytowych SIGMASTAR® z powłoką wznoszącą:

• Doskonałe rozprowadzenie produktu dzięki zastosowaniu zasady termosyfonu.
• Niezwykle krótki czas przebywania gwarantujący delikatną obróbkę produktu.
• Niskie straty ciśnienia w rurach dzięki małej długości rur.
• Możliwość uzyskania wysokich stężeń i lepkości dzięki wysokiej prędkości oparów w powłoce wznoszącej.
• Jasno zdefiniowana trasa przepływu produktu. Nie ma możliwości wystąpienia lokalnego, nadmiernego stężenia.
• Tańsza powierzchnia wymiany ciepła, w porównaniu z innymi instalacjami wyparnymi.
• Żadne elementy nie są przyspawane do powierzchni płyty, co może powodować korozję i nagromadzenie materiałów włóknistych.
• Elastyczna konstrukcja. Zmiany wydajności można uzyskać w łatwy sposób poprzez dodawanie lub demontowanie płyt.

Unikalna konstrukcja płyt parowników SIGMASTAR® umożliwia stosowanie parowników SIGMASTAR® w wielu różnych procesach odparowywania. Z problematycznymi produktami (np. lepkimi substancjami, zawiesinami i płynami mającymi tendencję do zanieczyszczania), których nie można przetwarzać za pomocą parowników z filmem opadowym, parownik SIGMASTAR® radzi sobie wyjątkowo sprawnie i skutecznie.

SIGMASTAR® płyta dla produktu 90V

SIGMASTAR® 150V płyta dla pary wodnej 150V

Każda z tych tłoczonych płyt ma około 0,9 m szerokości, 1,8 m wysokości oraz podłużne, sinusoidalne przetłoczenia, które rozciągają się na całej szerokości płyty. Kanały przepływowe na płytach są uszczelnione za pomocą przyklejonych uszczelek. Ta konstrukcja ma kilka zalet technicznych.

Opis procesu:

Patrząc na dwie płyty ustawione w taki sposób, że wystające punkty dotykają się, widoczne są pionowe kanały, które są prawie okrągłe i można je uznać za „pseudorury”. Ta konstrukcja łączy w sobie zalety płyt i rur. Dolna część płyty służy do rozprowadzania cieczy do każdego kanału rurowego. Para skrapla się po jednej stronie płyty, natomiast produkt wrze po drugiej stronie. Opary powstające w kanałach rurowych tworzą cienką powłokę o dużej prędkości, która unosi się ku górze płyty. Kiedy produkt wrze i unosi się w rurze, świeży produkt automatycznie podnosi się, aby napełnić rurę. Ta technika rozprowadzania produktu działa niezależnie od szybkości zasilania i zapewnia wysoki stopień elastyczności.

Dzięki specjalnej konstrukcji górnej części powierzchni wymiany ciepła, para grzewcza jest rozprowadzana równomiernie na całej szerokości płyty. Powierzchnia przepływu w przekroju poprzecznym jest taka sama po obu stronach płyty, co zapewnia dobrze zbilansowane podawanie produktu do kanałów grzewczych.

Na poniższej ilustracji pokazano wersję płyty SIGMASTAR®-90V. Płyta SIGMASTAR®-45V ma dodatkową uszczelkę pośrodku płyty, co umożliwia jednoczesną obróbkę dwóch produktów. Płyta dla produktu jest pokazana na lewej ilustracji na rysunku A. Po prawej stronie pokazano odpowiednio podzieloną płytę dla pary wodnej. Para może wchodzić do płyty z lewej, prawej lub z obu stron płyty, a kondensat wydostaje się z dolnej części odpowiedniej strony płyty.

Płyty SIGMASTAR®-90V i SIGMASTAR®-45V można łączyć na wiele różnych sposobów, aby zwiększyć elastyczność naszych systemów, szczególnie przy niewielkich wydajnościach nominalnych. Ponieważ wymiary obu płyt są identyczne, można stosować takie same podpory ramy. W dowolnym momencie można rozbudowywać i wprowadzać modyfikacje instalacji z wykorzystaniem obu rodzajów płyt.