Modernizacje

Modernizacje i rozbudowa wymienników ciepła.

ZAPEWNIAMY POMOC PRZY PROJEKTOWANIU NOWYCH I OCENIE TERMICZNEJ ISTNIEJĄCYCH UKŁADÓW.

Wspomagamy proces projektowania wymienników ciepła do nowych i modernizowanych aplikacji procesowych.

Możemy również ocenić wydajność cieplną istniejących wymienników ciepła w celu optymalizacji procesu, modyfikacji procesu lub wyposażenia.

Kilka przykładów, jak możemy pomóc:

  • Ocenimy wydajność i ewentualne możliwości rozbudowy istniejących wymienników ciepła.
  • Zaproponujemy najlepszy typ wymiennika dla danej, konkretnej aplikacji.
  • Wykonamy badanie parametrów, aby sprawdzić, czy nie doszło do obniżenia wydajności energetycznej wymiennika.
  • Porównamy zakładane parametry projektowe z rzeczywistymi parametrami instalacji.
  • Ocenimy projekt wymiennika ciepła pod kątem uruchamiania, wyłączania, rozruchu i konserwacji.
  • Określimy specyfikacje wymienników ciepła.
  • Doradzamy przy planowaniu modernizacji, tak aby przestoje instalacji ograniczyć do niezbędnego minimum.
  • Przeprowadzamy modernizacje wymienników ciepła i instalacji.