Historia Produktów

Wymienniki ciepła i inne podzespoły


W pierwszych dziesięcioleciach od założenia, firma Schmidt produkowała głównie chłodnice natryskowe do piwa, mleka i innych płynnych produktów spożywczych. Z biegiem lat, asortyment produktów poszerzono o pompy oraz spiralne, dwururowe i płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła dla przemysłu spożywczego.

W latach trzydziestych ubiegłego wieku asortyment produktów wzbogacono o płytowe wymienniki ciepła SIGMA.

Nasza intensywna współpraca z uniwersytetami i akademiami stale wzbogaca nas o aktualną wiedzę fachową w zakresie technologii mechaniki płynów, termodynamiki, inżynierii procesu i inżynierii przemysłowej. Wszystko to pomaga nam rozwijać nowe produkty.

W produkcji naszych urządzeń stosujemy takie materiały jak stale zwykłe, stale nierdzewne wszystkich gatunków, stopy niklowe i tytanowe oraz najnowocześniejsze uszczelki, na przykład uszczelki elastomerowe powlekane PTFE.

Obecnie, uszczelkowe (skręcane), płytowe wymienniki ciepła SIGMA są stosowane prawie w każdej branży. Fundamentem tego sukcesu są nie tylko zoptymalizowane wzory płyt, lecz również udoskonalenia technologii produkcji uszczelek. Dzięki zastosowaniu różnorodnych materiałów uszczelek, płytowe wymienniki ciepła SIGMA mogą obecnie pracować w temperaturach roboczych powyżej 200°C i przy ciśnieniu roboczym 25 barg.

Owocem ścisłej współpracy z czeską firmą TENEZ A.S. była seria wymienników SIGMAWIG wprowadzona do produkcji w 1991 roku. Te bezuszczelkowe, całkowicie spawane, płytowe wymienniki ciepła to wynik wspólnych doświadczeń związanych w technologią płytowych wymienników ciepła i spawalnictwem, zdobywanych od dziesięcioleci. Wymienniki ciepła SIGMAWIG jeszcze raz w znaczący sposób rozszerzają limity eksploatacyjne w zakresie temperatur i ciśnień roboczych.

Szeroka gama płytowych wymienników ciepła SIGMA, o różnych rozmiarach i wzorach płyt, wyznacza standardy w technologii płytowych wymienników ciepła na całym świecie.

Systemy i inżynieria mechaniczna


Początki inżynierii mechanicznej w firmie Schmidt-Bretten widoczne są w bardzo wczesnych wysiłkach nakierowanych na zbudowanie funkcjonalnych urządzeń dla przemysłu spożywczego.

Klienci – głównie producenci wyrobów mleczarskich i soków – preferowali funkcjonalne urządzenia składające się z płytowych wymienników ciepła i dodatkowych podzespołów przetwórczych. Doprowadziło to do opracowania wymienników ciepła z ramami udoskonalonymi w celu zapewnienia dodatkowych funkcji lub z małymi jednostkami sterującymi. Później, takie urządzenia stosowano w przemyśle produkcji soków, aby zapobiec utlenianiu soków podczas procesu pasteryzacji.

W 1960 roku, firma Schmidt zaprezentowała pierwszy parownik płytowy SIGMA 35/55 V do produkcji koncentratów. Te urządzenia były wyposażone w dodatkowe jednostki sterujące, umożliwiające półautomatyczne zarządzanie procesem. Z powodzeniem stosowano je w przemyśle mleczarskim i produkcji soków.

W latach siedemdziesiątych, firma Schmidt opracowała urządzenia odsiarczające w celu usuwania siarki z soku winogronowego. Siarczyny dodaje się do soku winogronowego w celu jego utrwalenia. Sok winogronowy jest potrzebny do słodzenia win, które w przeciwnym razie mogłyby być zbyt kwaśne.
Na początku lat 80-tych dwudziestego wieku, firma Schmidt wprowadziła na rynek parownik płytowy SIGMASTAR 45 / 90 V zapoczątkowując tym samym nową generację bardzo udanych parowników płytowych. Nowatorski wzór i konstrukcja płyt parownika stanowiły przełomowe rozwiązanie w wielu obszarach zastosowań. Zaprojektowany jako parownik z powłoką wznoszącą, SIGMASTAR po raz pierwszy umożliwił obróbkę produktów o dużej lepkości, takich jak skoncentrowane puree lub ekstrakty słodu do 80% suchej masy.

Pod koniec lat 80-tych, firma Schmidt opracowała pierwszą instalację do usuwania alkoholu zaprojektowaną dla piwa i wina. Tą unikalną technologię ulepszono w taki sposób, że obecnie umożliwia ona usunięcie alkoholu z piwa do poziomu 0,005 v/v %. Ponadto, proces pozwala na całkowite zachowanie smaków.

Chęć dokładnego spełnienia wymagań klienta determinuje nasze działania rozwojowe. W naszych laboratoriach projektujemy wymienniki ciepła przyszłości.

SIGMASTAR 150 V to jeden z wyników naszych działań. Od 2004 roku, ten wymiennik ciepła stanowiący udoskonalenie technologii SIGMASTAR pozwala naszym klientom na prowadzenie procesów termicznych na najwyższym poziomie jakości w połączeniu z wysoką wydajnością przepływu płynów.

Parownik płytowy SIGMASTAR 150 V  (2004)