Ciepło dla sieci ciepłowniczej

Uszczelkowe, płytowe wymienniki ciepła są szczególnie odpowiednie do stosowania w głównych stacjach przesyłowych okręgowych sieci ciepłowniczych, ponieważ są tam wymagane wysokie wskaźniki przekazywania energii. W przypadku domowych stacji przesyłowych dla ogrzewania pokojowego / podłogowego i ogrzewania wody przemysłowej, generalnie stosowane są mniejsze płytowe wymienniki ciepła, które są uszczelnione, lutowane lub również częściowo spawane.

Typowe obszary zastosowania płytowych wymienników ciepła SIGMA serii X w instalacjach technicznych w budynkach:

• Rozdzielanie przepływu energii cieplnej w stacjach przesyłowych okręgowych sieci ciepłowniczych
• Przemiana energii cieplnej w stacjach przesyłowych domowych sieci ciepłowniczych
• Rozprowadzanie zimnej wody w systemach klimatyzacji
• Ogrzewanie wody w basenach
• Ogrzewanie wody przemysłowej
• Separacja układów w instalacjach solarnych
• Separacja układów w ogrzewaniu podłogowym
• Odzysk ciepła z produkcyjnego ciepła odpadowego