Kontrola Ciśnienia

PCBA

ANALOGOWY PRZYRZĄD POMIARU CIŚNIENIA W POJEMNIKACH AEROZOLOWYCH PCBA

Jest to ręczny przyrząd do kontroli ciśnienia w pojemnikach (wyrobach) aerozolowych.

Polecany przede wszystkim do użytku przy linii produkcyjnej (kontrola doraźna podczas produkcji), ale także bardzo przydatny w laboratorium oraz przy kontroli jakości poza halą produkcyjną. W ofercie posiadamy także wersję cyfrową.

Urządzenie może być dostarczone z certyfikatem jakości (świadectwo sprawdzenia) wykonanym przez profesjonalne laboratorium pomiarowe

PCBE

CYFORWY PRZYRZĄD POMIARU CIŚNIENIA W POJEMNIKACH AEROZOLOWYCH PCBE

Jest to ręczny przyrząd do kontroli ciśnienia w pojemnikach (wyrobach) aerozolowych.

Polecany przede wszystkim do użytku przy linii produkcyjnej (kontrola doraźna podczas produkcji), ale także bardzo przydatny w laboratorium oraz przy kontroli jakości poza halą produkcyjną. W ofercie posiadamy także wersję cyfrową

Urządzenie może być dostarczone z certyfikatem jakości (świadectwo sprawdzenia) wykonanym przez profesjonalne laboratorium pomiarowe.

PCSA / PCSE

STOŁOWY PRZYRZĄD POMIARU CIŚNIENIA W POJEMNIKACH AEROZOLOWYCH PCSA / PCSE

Przyrząd ten dostępny jest w dwóch wersjach: anagalowej (PCSA) i cyfrowej (PCSE).

Jest to stacjonarny przyrząd do kontroli ciśnienia w pojemnikach (wyrobach) aerozolowych.

Polecany przede wszystkim do laboratoriów, ale także bardzo przydatny na produkcji.

Wersja na statywie wyklucza możliwość uszkodzenia przez niekontrolowany upadek, oraz umożliwia bardzo precyzyjne dokonywanie pomiarów.

Urządzenie może być dostarczone z certyfikatem jakości (świadectwo sprawdzenia) wykonanym przez profesjonalne laboratorium pomiarowe.