Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe wymienników ciepła

Wymienniki ciepła są istotnymi komponentami w licznych zakładach przemysłowych. Pracują z różnymi chemikaliami, często w wysokich temperaturach i różnorodnych ciśnieniach. W takich warunkach może wystąpić korozja, pękanie, erozja ścianek i inne uszkodzenia podczas pracy.

Przy coraz większym nacisku na bezpieczeństwo, środowisko i koszty operacyjne korzyści płynące z kontroli, przglądów i monitorowania stanu wymienników są oczywiste.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy naszym Klientom indywidualne kontrakty serwisowe obejmujące przeglądy okresowe wymienników.

Proponowane przez nas usługi pomagają zmaksymalizować wydajność i podjąć właściwe działania w odpowiednim czasie. Zgodnie z potrzebami każdego klienta, prowadzimy nadzór wymienników ciepła, planujemy najlepsze sposoby przeprowadzania inspekcji i modernizacji. 

Starannie mapując ważne obszary i krytyczne komponenty, dążymy do zapewnienia dobrej użyteczności i minimalnych przerw w produkcji.

Odpowiednio wcześnie zaplanowane i przeprowadzone przeglądy okresowe pozwalają zapobiegać uszkodzeniom wymienników oraz spowodowanych tym awariom instalacji.

Korzystamy z najnowszych metod i technik. Dzięki temu mogą Państwo planować z wyprzedzeniem i przeprowadzać przeglądy okresowe, gdy jest to dla Państwa najlepsze, wydajnie przeprowadzać modernizacje i bezpiecznie używać sprzętu na następny okres użytkowania.

Korzyści

  • Można łatwo rozpoznać zużycie, korozję i inne uszkodzenia wymienników ciepła
  • Pomagają zapobiegać wyciekom, awariom i wypadkom które mogą być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska,
  • Pomagają wykonać właściwe czynności konserwacyjne w odpowiednim czasie przy zaangażowaniu optymalnych sił i środków,
  • Ograniczają koszty związane z nieplanowanymi przerwami, maksymalizują czas pracy procesu,
  • Pozwalają zachować zdolność przenoszenia ciepła na zaplanowanym poziomie,