Transporter płytkowy Typ: Z-5300

Opis

Transporter taśmowo płytkowy służy do przenoszenia pojemników pomiędzy poszczególnymi maszynami w linii technologicznej do produkcji aerozoli. Transporter wykonywany jest jako podstawowy moduł o długości 2 mb i jego wielokrotność, np. 4 mb, 6 mb, 8 mb. Opcjonalnie możemy wykonać również transportery w nietypowych wymiarach, np. 1 mb, 1,5 mb, 3 mb, 5 mb itp.

Istnieje możliwość zamówienia transporterów w wykonaniu specjalnym, przystosowanym do pracy w strefie zagrożonej wybuchem wraz ze wszystkimi niezbędnymi dopuszczeniami dla stref 1 lub 2 (zgodnie z 99/92/WE).

W zależności od konfiguracji linii produkcyjnej oraz kształtu hali transportery łączone są za pomocą łuków, co zapewnia płynną pracę linii oraz przejazd pojemników aerozolowych nawet na linii o skomplikowanym kształcie.

Automatyczne działanie większości opisanych urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej możliwe jest jedynie w przypadku połączenia ich transporterami taśmowo płytkowymi.

Dane Techniczne

Długość modułu: 2000 mm (1, 1,5, 2) max 8 mb
Szerokość taśmy: 82,5 mm
Wysokość robocza: 900 ± 30 mm (bez barierek prowadzących)