Regeneracja

Regeneracja, czyli pełen serwis wymiennika płytowego.

Płytowy, rozkręcany wymiennik ciepła jest kompaktowym i wydajnym rozwiązaniem wymiany ciepła dla szerokiej gamy zastosowań w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu. Wyposażony w odpowiedni typ płyt i rodzaj uszczelek, wymiennik płytowy działa z niskim spadkiem ciśnienia, utrzymując jednocześnie wysoką turbulencję na całej powierzchni płyty w celu maksymalnego przeniesienia ciepła.

Rozkręcany płytowy wymiennik ciepła zapewnia łatwą konserwację dzięki możliwości demontażu, umożliwiając w razie potrzeby czyszczenie, serwisowanie i wymianę części.

Pełną regenerację płytowego wymiennika ciepła realizujemy w kilku etapach.

Etap 1 – Demontaż

Nasi wyspecjalizowani technicy demontują i sprawdzają przed wykonaniem jakichkolwiek prac każdy pojedynczy element wymiennika płytowego. Każda płyta jest oznaczana w celu zapewnienia odpowiedniej identyfikacji podczas całego procesu regeneracji wymiennika ciepła.

Etap 2 – Czyszczenie

Czyszczenie płyt rozpoczyna się od silnego mycia ciśnieniowego. Usuwamy wszystkie uszczelki i czyścimy resztki kleju. Płyty są następnie zanurzane w kąpieli chemicznej dobranej, w zależności od materiału płyty i rodzaju zanieczyszczeń.

Etap 3 – Ekspertyza

Po oczyszczeniu każda płyta przy pomocy penetrantów UV jest sprawdzana pod kątem pęknięć, wżerów i porów, które mogą spowodować uszkodzenie płyty w przyszłości. Następnie sprawdzamy powierzchnie uszczelek pod kątem zniekształceń lub popękań

Etap 4 – Wymiana płyt i uszczelek

Pojedyncze płyty lub całe ich pakiety zakwalifikowane jako uszkodzone, są wymieniane na nowe. Po odpowiednim przygotowaniu gniazd uszczelkowych wymieniamy uszczelki, upewniając się, że wybrano odpowiedni materiał i rodzaj.

Etap 5 – Klejenie uszczelek

Uszczelki klejone poddawane są obróbce cieplnej w celu wzmocnienia wiązania kleju. Przed podgrzaniem uszczelka jest ściskana przy zachowaniu odpowiedniej siły dokręcania. Wszystkie klejone uszczelki są następnie utwardzane cieplnie w piecu przemysłowym.

Etap 6 – Naprawa ramy

Ramy są dokładnie sprawdzane pod względem erozji, brakujących lub uszkodzonych śrub i uszkodzonych wkładek portowych. Następnie naprawiamy wszystkie uszkodzenia i uzupełniamy braki oraz czyścimy każdą ramę.

Etap 7 – Ponowny montaż

Technicy ponownie składają wymiennik zgodnie z oryginalnym projektem. Każdy obwód wymiennika jest testowany i weryfikowany pod kątem ewentualnych wycieków. Do każdej regeneracji wymiennika, którą wykonujemy, dołączamy raport z kontroli jakości i testów szczelności.