Płaszczowo-płytowy wymiennik ciepła SIGMASHELL

Laserowo spawany płytowy wymiennik ciepła SIGMASHELL
do obróbki cieplnej cieczy, par i gazów.

Powierzchnia wymiany ciepła do 700 m2 na urządzenie.

Możliwość stosowania we wszelkich sektorach przemysłu tj. w sektorze chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym,
energii odnawialnej, bioenergii, energetycznym, celulozowo-papierniczym, hutniczym i koksowniczym.

Ograniczenia eksploatacyjne:

– Ciśnienie robocze od FV bar do 150 barg
– Temperatura robocza od -200°C do 550°C
– Lepkość do 8 000 mPa s

Dostępne wykonanie we wszystkich obecnie używanych materiałach płytowych.
Konstrukcja płaszcza: całkowicie spawana lub z dostępem do jednej lub dwóch stron.
Wielokrotny przepływ możliwy po stronie płyty oraz po stronie płaszcza.
Wyliczenia możliwe dla przepływu przeciwprądowego, współprądowego oraz poprzecznego.
Wzór przetłoczeń typu „jodełka” dla wysokiej oraz niskiej charakterystyki wymiany ciepła.