Motoryzacja i Silniki

Płytowe wymienniki ciepła SIGMA są stosowane w całym światowym przemyśle motoryzacyjnym, w najróżniejszych procesach produkcyjnych.

W maszynach do odkształcania i gięcia blach i obróbki plastycznej, oraz w prasach do wytłaczania elementów nadwozia stosowane są oleje hydrauliczne, które muszą być chłodzone przy użyciu wody.W celu poprawy wytrzymałości na obciążenia mechaniczne, niektóre elementy konstrukcyjne muszą być poddawane obróbce cieplnej i utwardzane przy zastosowaniu olejów. Same olej hartownicze muszą być chłodzone, a poziom temperatury kąpieli hartowniczej musi być maksymalnie stabilny.

Wiele maszyn technologicznych posiada układy chłodzenia, które spełniają zadania związane z chłodzeniem w formie zdecentralizowanej, bezpośrednio w maszynie, lub przy zastosowaniu wspólnych zbiorników zasilających, poprzez integrację płytowych wymienników ciepła SIGMA.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w przemyśle motoryzacyjnym i produkcji części samochodowych:

  • Chłodzenie oleju hydraulicznego i hartowniczego
  • Chłodzenie chłodziw stosowanych w maszynach
  • Termostatowanie (stabilizacja temperatury) kąpieli do obróbki powierzchni
  • Stanowisko do prób silników

Przykład zastosowania: Produkcja pierścieni tłokowych

Od ponad 20 lat API Schmidt-Bretten jest strategicznym dostawcą uszczelkowych, płytowych wymienników ciepła dla krajowych i zagranicznych zakładów globalnego dostawcy komponentów, modułów i systemów dla przemysłu motoryzacyjnego (zarówno części pierwszomontażowych (OEM) jak i części dla rynku wtórnego (aftermarket).
Sprawdzone płytowe wymienniki ciepła SIGMA produkowane przez firmę API Schmidt-Bretten są szczególnie chętnie stosowane do chłodzenia wanien galwanicznych stosowanych w produkcji pierścieni tłokowych. Te wymienniki są zwykle wyposażone w płyty z tytanu i uszczelki z gumy Viton. Około 150 urządzeń dostarczonych przez API Schmidt-Bretten pracuje w niemieckich zakładach produkcyjnych tego dostawcy komponentów samochodowych.

Przykład zastosowania: Wymiennik ciepła zapewniający bezpieczeństwo eksploatacji

Od niemieckiej firmy zajmującej się inżynierią przemysłową otrzymaliśmy zamówienie na łączną liczbę czterech płytowych wymienników ciepła serii konstrukcyjnej SIGMATWIN. Te płytowe wymienniki ciepła, wyposażone w podwójne płyty, służą do chłodzenia oleju do honowania w maszynach do mechanicznej obróbki bloków silnika. Producent samochodów bazuje na tej konstrukcyjnej koncepcji zapewniającej bezpieczeństwo, aby zapobiec zanieczyszczeniu układu wody chłodzącej w przypadku pęknięcia płyty wymiennika.