OXYTRANS TR – Odgazowywanie wody

Do wytwarzania pary odgazowana woda jest podgrzewana w kotle parowym. Ponieważ zawarty w wodzie tlen może prowadzić do niebezpiecznej korozji, woda jest najpierw odgazowywana termicznie – w poprzedzającym kocioł parowy – zbiorniku odgazowywania. Tlen wyprowadzany jest z wody do fazy lotnej i następnie jest odprowadzany do atmosfery przez rurę wyrzutową, ewentualnie przez system odzyskiwania ciepła/wymiennik ciepła, jako tak zwana „para odpadowa”. 

W przypadku, kiedy na rurze wyrzutowej jest zainstalowany zawór regulacyjny, przy uruchomieniu odgazowywacza jest on standardowo ustawiany w pozycji zamkniętej. Teoretycznie, w zależności od temperatury, dochodzi przy tym do straty pary od 0,2% do 0,5%, a praktycznie często więcej (podając wartości procentowe odnosimy się do mocy kotła). 

Z pomocą urządzenia pomiarowego produkcji firmy Centec OXYTRANS TR można mierzyć odgazowaną zawartość O2 pozostającego w relacji do wody w stanie pary w przestrzeni górnej termicznego odgazowywacza i odpowiednio punktowo regulować zawór do wyprowadzania pary odpadowej. Pozostały przez to czas otwarcia i związana z tym redukcja straty pary  to czysta oszczędność, która pozwala na zwrot kosztów w czasie mniejszym niż 1 rok.