Czyszczenie chemiczne wymienników

Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła, maszyn i instalacji przemysłowych.

Nasze portfolio usług koncentruje się na procesach chemicznego czyszczenia przemysłowego, które stale udoskonalamy i rozwijamy w zakresie wysoce wyspecjalizowanych i profesjonalnych usług. Niezależnie od tego, czy chodzi o wymienniki ciepła, chłodnice powietrza, zbiorniki, systemy rurociągów i instalacji, urządzenia przemysłowe, naczynia czy kolumny używane w przemyśle ciężkim, zapewniamy wszystkie usługi — od wstępnych konsultacji, przez sprawną realizację aż po końcową dokumentację.

Chemiczne czyszczenie wymienników spiralnych

Wymienniki spiralne czyścimy chemicznie w miejscu instalacji przy pomocy recyrkulowanej metody CIP (Cleaning In Place), stosując starannie dobrane preparaty.

Czyszczenie chemiczne wymienników płytowych.

Płytowe wymienniki ciepła możemy czyścić chemicznie bez konieczności ich rozbierania bezpośrednio w miejscu instalacji. Pakiety płyt wymiennika poddajemy kąpieli chemicznej w naszym warsztacie.

Czyszczenie chemiczne wymienników płaszczowo rurowych.

Dysponujemy zbiornikiem umożliwiającym czyszczenie chemiczne w naszym warsztacie wymienników płaszczowo rurowych nawet znacznych rozmiarów. U klienta stosujemy czyszczenie typu CIP (Cleaning In Place).

Czyszczenie chemiczne maszyn przemysłowych.

Wykorzystując posiadany sprzęt i zdobytą wiedzę jesteśmy w stanie zaoferować chemiczne czyszczenie maszyn i urządzeń przemysłowych z potwierdzoną skutecznością.

Czyszczenie chemiczne instalacji przemysłowych.

Czyścimy chemicznie różnorodne instalacje przemysłowe, m.in.:

  • instalacje ciepłownicze,
  • instalacje chłodu i klimatyzacji,
  • instalacje spożywcze,
  • układy kogeneracji

i wiele innych…

Czyszczenie chemiczne zbiorników.

Chemiczne czyszczenie zbiorników, zasobników i cystern wykonujemy przy zachowaniu rygorystycznych zasad bezpieczeństwa.

Czyszczenie chemiczne wymienników powietrznych.

Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów, rozszerzyliśmy zakres naszych usług o chemiczne czyszczenie powietrznych wymienników lamelowych.