Płytowe wymienniki ciepła zaczęto stosować z ogromnym powodzeniem w systemach chłodniczych około 20 lat temu i dzisiaj stanowią one niezbędną część tych systemów dzięki swojej zwartej budowie i wydajności cieplnej. Odporność na media wprowadzane do urządzeń (czynniki chłodnicze, oleje sprężarkowe, ciecz chłodząca) jest warunkiem, który musi spełniać płytowy wymiennik ciepła stosowany w systemach chłodniczych. W zamkniętych obwodach wtórnych stosowane są najbardziej różnorodne oleje chłodnicze. Oleje te są dobierane w zależności od wymaganego zakresu parametrów eksploatacyjnych, ponieważ ich właściwości fizyczne, takie jak gęstość, lepkość, przewodność cieplna i pojemność cieplna zmieniają się w znacznym stopniu w zależności od temperatury.

W zależności od zapotrzebowania na energię, olej chłodniczy przepływa przez jeden lub większą liczbę wymienników ciepła zainstalowanych w układzie równoległym. W skomplikowanych układach chłodzenia, częściowe przepływy są odprowadzane od obwodu centralnego zgodnie z wymaganiami i kierowane, w zależności od profilu pracy, do „miejsca zużycia czynnika chłodniczego” poprzez lokalny, płytowy wymiennik ciepła.

Typowe obszary zastosowania płytowych wymienników ciepła w układach chłodniczych:

• Odparowywanie czynników chłodniczych
• Kondensacja czynników chłodniczych
• Zastosowanie jako ekonomizer
• Chłodzenie oleju sprężarkowego
• Rozdzielanie przepływu czynnika chłodniczego od centralnych obwodów chłodniczych
• Chłodzenie układów chłodzenia

Przykład zastosowania: Układy amoniaku NH3

Jeżeli czynnikiem chłodniczym jest amoniak, można stosować kompaktowe, spawane płytowe wymienniki ciepła, ponieważ gumowe uszczelki nie mogą zagwarantować 100% szczelności układu amoniaku. Te spawane płytowe wymienniki ciepła są dostępne dla przepływów o małym i średnim natężeniu jako wymienniki całkowicie spawane (z pełną ramą ciśnieniową ze stali nierdzewnej) i mają oznaczenie typu SIGMAWIG ST 3, ST 12 i ST 18. Na przykład, wymiennik typu SIGMAWIG ST 3 o różnych rozmiarach jest stosowany w urządzeniach do termostatowania (stabilizacji temperatury) dla stanowisk do prób w branży komputerowej i produkcji półprzewodników. Istotnym wymogiem, który należy spełnić w tym przepadku, jest zapewnienie chemicznie czystego i wolnego od jonów miedzi procesu cyrkulacji, aby zapobiec zanieczyszczeniu podzespołów i płytek drukowanych. Wymienniki oznaczone jako SIGMAWIG ST 30 i SIGMAWIG ST 40, ze spawanym pakietem płyt w malowanych ramach ciśnieniowych, nadają się do zastosowań, w których wymagane są duże wydajności przekazywania energii i duże natężenia przepływu.