Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 8–9/2018

Artykuł na temat unikalnego procesu SIGMATEC firmy API Schmidt w czasopiśmie „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 8–9/2018”

Czasopismo „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”