Mieszacz

Zastosowanie

Mieszanie HGB (ang. High Gravity Blending) to proces, który pozwala na produkcję różnych rodzajów piw (marek) z jednego lub kilku „piw rodzimych”. Produktywność browaru jest tym samym zmaksymalizowana przy stosunkowo małej zdolności produkcyjnej i małej liczbie kadzi fermentacyjnych.

Opis

W wyniku mieszania HGB powstaje brzeczka o wysokim ciężarze właściwym z dużą zawartością ekstraktu. Podczas fermentacji prowadzi to do uzyskania piwa o wyższej zawartości ekstraktu piwnego i alkoholu. W późniejszym etapie procesu piwo z dużą zawartością ekstraktu miesza się wodą odgazowaną, aby uzyskać pożądaną końcową zawartość ekstraktu i/lub alkoholu. Jeśli odbywa się to bezpośrednio przed BBT lub nawet bezpośrednio przed napełnianiem, elastyczność produkcji browaru znacznie się zwiększa. Z tego samego „piwa rodzimego” można wyprodukować różne rodzaje piw (marki). W ten sposób browar ma możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby rynku. Przepływy i zawartość ekstraktu i alkoholu monitoruje się w sposób ciągły i reguluje poprzez kontrolę proporcji. Dlatego też, system jest wyposażony w bardzo precyzyjne, wbudowane w linię produkcyjną przepływomierze firmy Centec. Centec może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji własnej, precyzyjnej aparatury pomiarowej przeznaczonej do kontroli zawartości alkoholu w oparciu o pomiar gęstość i prędkości dźwięku. Opcjonalnie mieszacz może być wyposażony w dyszę typu Vortex-Venturi do wtłaczania CO2 do produktu. Centec oferuje systemy łączące mieszanie HGB z nasycaniem dwutlenkiem węgla jako kompaktowe maszyny procesowe CarboBlender.

  • Bardzo dokładna aparatura pomiarowa Centec, wbudowana w linię produkcyjną, przeznaczona do sterowania procesem
  • Zintegrowany system nasycania dwutlenkiem węgla na życzenie (CarboBlender)
  • Indywidualna konfiguracja modułów ze standardowym sterownikiem PLC
  • Łatwa instalacja na platformie z płozami i uruchomienie
  • Wykonanie zapewniające zachowanie czystości i pełna zgodność z systemem mycia CIP

Dane Techniczne

Wydajność 2 – 2.000 hl/h
Zakres dozowania ekstraktu 7 – 20 °P
Dokładność dozowania ekstraktu ± 0,05 °P
Zakres dozowania alkoholu 0-10 v/v%
Dokładność dozowania alkoholu ± 0,03 v/v%
Materiał Zgodnie z wymaganiami (1.4301/AISI 304, 1.4404/AISI 316L, …)
Opcje

Różne poziomy automatyzacji
Konserwacja zdalna
Ciągły pomiar zawartości O2/CO2/ekstraktu/alkoholu.
Nasycanie dwutlenkiem węgla/azotem
Pasteryzacja
Zbiornik buforowy
Chłodzenie

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl

Do pobrania:


Ulotka FB