Zastosowanie

Mycie w obiegu zamkniętym (ang. Cleaning in Place (CIP)) służy do usuwania pozostałości produktu i mikroorganizmów ze wszystkich mokrych powierzchni wewnątrz zbiorników, rurociągów i maszyn do napełniania produktem. Centec oferuje maszyny CIP do mycia na zimno i na gorąco, do zastosowań w przemyśle browarniczym.

Opis

Mycie i sanitacja należy wykonywać regularnie w odpowiednich odstępach czasu. Typowy cykl mycia CIP składa się z różnych etapów, np. płukanie wstępne wodą oczyszczoną, płukanie roztworami zasadowymi i kwasowymi, płukanie pośrednie i końcowe wodą oczyszczoną. Aby zwiększyć skuteczność mycia, czasami dodaje się środki chemiczne i detergenty. W zależności od systemu, po każdym etapie mycia środek myjący usuwa się (CIP utracony) lub zawraca do zbiornika do późniejszego wykorzystania (CIP cykliczny). Temperatury, natężenia przepływu i czasy przepływu dostosowuje się do wymiarów systemu i zadań związanych z myciem. W procesie mycia na gorąco używa się gorącego roztworu zasadowego i/lub gorącej wody. W procesie mycia na zimno wszystkie środki myjące mają temperaturę pokojową. Centec oferuje szeroki zakres systemów mycia CIP. Mogą to być małe i przenośne urządzenia z pojedynczym kanałem lub duże, stacjonarne systemy wielokanałowe, w tym zbiorniki do przechowywania środków myjących i odzysku wody do płukania o dowolnej wielkości. Systemy CIP są zaprojektowane przez Centec w taki sposób, aby zapewniały optymalne wyniki mycia, najniższe zużycie wody, środków chemicznych i energii. Podczas gdy jedna część instalacji jest myta, w innych obszarach można kontynuować wytwarzanie produktu. Zawory dwugniazdowe zapobiegają mieszaniu się produktu ze środkiem myjącym.

  • Metoda mycia idealnie dopasowana do wymagań
  • Jednoczesna produkcja i mycie w obiegu zamkniętym (CIP)
  • Maksymalne bezpieczeństwo produktu dzięki zaworom zapobiegającym mieszaniu produktu ze środkiem myjącym
  • Indywidualna konfiguracja modułów ze standardowym sterownikiem PLC
  • Łatwa instalacja na platformie i uruchomienie
  • Dostępność małych, ruchomych urządzeń na kołach

Technical Data

Wydajnośćzgodnie z wymaganiami
Środki czyszczącewoda oczyszczona, zasady, kwasy, środki dezynfekujące, dodatki chemiczne
Materiałzgodnie z wymaganiami
OpcjeRóżne poziomy automatyzacji
Konserwacja zdalna
Zawory dwugniazdowe
Oczyszczanie wody
Zbiorniki do przechowywania (izolowane na życzenie)

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl

Do pobrania:


Ulotka PC


Ulotka FB