Napowietrzacz soku

Zastosowanie

Napowietrzacz soku służy do ciągłego i bardzo precyzyjnego wtłaczania tlenu lub sterylnego powietrza do soku owocowego. Aby osiągnąć dobry stopień reprodukcji i wzrostu drożdży oraz fermentacji, należy uzyskać określoną zawartość tlenu.

Opis

Rozpuszczalność tlenu w soku owocowym zależy od temperatury. Im zimniejsza ciecz, tym większa rozpuszczalność tlenu. W związku z tym napowietrzanie odbywa się po schłodzeniu soku. Ilość tlenu lub sterylnego powietrza, które należy dodać do soku zależy od różnych czynników, np. zawartości cukru, rodzaju drożdży i pożądanych właściwości produktu końcowego. Napowietrzacz soku może być sterowany ręcznie lub automatycznie. Zautomatyzowane systemy dokonują pomiaru i kontroli zawartości O2 w soku owocowym z najwyższą precyzją dzięki optycznemu miernikowi OXYTRANS firmy Centec. Centec może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji własnej aparatury pomiarowej do kontroli zawartości O2. W oparciu o pomiar zawartości tlenu i przepływu, ilość tlenu wtłaczanego jest precyzyjnie regulowana w zależności od wyznaczonej prędkości przepływu soku. Napowietrzacz soku jest wyposażony w specjalną dyszę Vortex-Venturi do wtłaczania O2, która wtłacza tlen w postaci bardzo dużej ilości bardzo drobnych pęcherzyków, bezpośrednio do strumienia produktu. Ze względu na ciśnienie i burzliwy przepływ, tlen rozpuszcza się całkowicie tworząc jednorodną mieszaninę w bardzo krótkim czasie. Na końcowym odcinku urządzenia można zainstalować zawór sterujący, który utrzymuje stałe ciśnienie w systemie, powyżej ciśnienia nasycenia. Napowietrzacz soku wyposażony jest w filtry jałowe do sterylizacji wchodzącego gazu.

  • Wysoce precyzyjny miernik zawartości tlenu OXYTRANS do sterowania procesem
  • Specjalnie zaprojektowana dysza Vortex-Venturi do wtłaczania O2 lub sterylnego powietrza
  • Indywidualna konfiguracja modułów ze standardowym sterownikiem PLC
  • Łatwa instalacja na platformie z płozami i uruchomienie
  • Wykonanie zapewniające zachowanie czystości i pełna zgodność z systemem mycia CIP

Dane Techniczne

Wydajność 10 – 3.000 hl/h
Zakres dozowania O2 8 – 40 ppm
Materiał Zgodnie z wymaganiami (1.4301/AISI 304, 1.4404/AISI 316L, …)
Opcje Różne poziomy automatyzacji
Konserwacja zdalna
Ciągły pomiar zawartości O2
Pompa wspomagająca
Schładzarka soku
Sporządzanie nastawu

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl

Do pobrania:


Ulotka FB