Nasza reklama w czasopiśmie „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 11/2018

W numerze 11/2018 czasopisma „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” ukazała się reklama rozwiązań systemowych w procesie usuwania alkoholu firmy API Schmidt.

„Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”