SIGMASATR – układ o wydajności 3 – 5 hl/godzine opuszcza Bretten!

Niniejszym milo nam poinformować, że nasz zakład produkcyjny „API Schmidt-Bretten production facility” w Niemczech, w miejscowości Bretten opuścił właśnie mobilny układ serii Sigmastar.

Systemy do odparowywania API Schmidt-Bretten: wyparki płytowe SIGMASTAR oraz SIGMAVAP znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu spożywczego, w przemyśle produktów ekologicznych i chemicznych, a także w oczyszczaniu ścieków.

Wyparki płytowe SIGMASTAR i SIGMAVAP sprawdzają się każdego dnia w postępowaniu z różnorodnymi produktami (np. lepkie ciecze, przeciery, pulpy i ciecze z tendencją do zanieczyszczeń, których nie można przetwarzać w wyparkach z opadającym filmem lub w przypadkach, gdy technologia opadającego filmu jest nieodpowiednia.)