OXYTRANS TR – Odgazowywanie wody

Do wytwarzania pary odgazowana woda jest podgrzewana w kotle parowym. Ponieważ zawarty w wodzie tlen może prowadzić do niebezpiecznej korozji, woda jest najpierw odgazowywana termicznie - w poprzedzającym kocioł parowy - zbiorniku odgazowywania. Tlen wyprowadzany jest z wody do fazy lotnej i następnie jest odprowadzany do atmosfery przez rurę wyrzutową, ewentualnie przez system odzyskiwania ciepła/wymiennik ciepła, jako tak zwana „para odpadowa".  W przypadku, kiedy na rurze wyrzutowej jest zainstalowany zawór regulacyjny, przy uruchomieniu odgazowywacza jest on standardowo ustawiany w pozycji zamkniętej. Teoretycznie, w zależności od temperatury, dochodzi przy tym do straty pary od 0,2% do 0,5%, a praktycznie często więcej (podając wartości procentowe odnosimy się do mocy kotła).  Z pomocą urządzenia pomiarowego produkcji firmy Centec OXYTRANS TR można mierzyć odgazowaną zawartość O2 pozostającego w relacji do wody w stanie pary…
Read More

Oszczędny kocioł parowy

Czujnik zawartości tlenu OXYTRANS, jako przykład zastosowania dla wielu branż przemysłu! Aby wytworzyć parę, woda podgrzewana jest w kotle parowym. Tlen zawarty w wodzie może prowadzić do niebezpiecznej korozji. Dlatego woda musi zostać odgazowana termicznie. Tlen rozpuszcza się w oparach pary i jest wydmuchiwany przez zawór  do wolnego środowiska. W rezultacie dochodzi do utraty od 0,2 do 0,5% pary w kotle. Oznacza to utratę energii oraz pieniędzy. Dzięki OXYTRANS TR można zmierzyć odgazowaną zawartość O2 w fazie gazowej w górnej części kopuły kotła parowego, a zawór do odpowietrzania przepływu pary można precyzyjnie kontrolować. Czas otwarcia zaworu jest miarą oszczędności pary. Straty pary można zmniejszyć nawet o 95%. Kocioł o wydajności 10 t / hi założonej stracie pary na poziomie 0,3% powoduje stratę pary na poziomie 263 t rocznie (365 dni…
Read More
Przygotowanie produktu

Przygotowanie produktu

ZastosowanieZbiorniki produkcyjne firmy Centec są przeznaczone do wytwarzania leków płynnych, roztworów infuzyjnych, syropów i szczepionek.OpisNajwyższe standardy produkcji, doskonała jakość materiałów i niezwykle precyzyjne sterowanie procesem gwarantuje najwyższą wydajność produkcji wartościowych produktów farmaceutycznych. W pierwszym etapie produkcji, zbiornik napełnia się wodą do wstrzykiwań. Do wozy dodaje się uprzednio odważone surowce (np. koncentraty, proszki) i rozpuszcza w wodzie mieszając za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Aby zapewnić dokładną kontrolę poziomu roztworu, stosuje się przepływomierze wykorzystujące różnicę ciśnień oraz sondy. Aby osiągnąć optymalny i powtarzalny proces wytwarzania produktu, temperaturę i ciśnienie w zbiorniku utrzymuje się w wąskim zakresie. Na wyjściu ze zbiornika, gotowy produkt przepływa przez jałowy filtr. Firma Centec oferuje również szeroki asortyment dodatkowego wyposażenia do zbiorników produkcyjnych, jak np. mieszadła, homogenizatory, zawory, aparatura pomiarowa i urządzenia do pobierania próbek. Budowa zbiorników zapewnia możliwość…
Read More
Napowietrzacz soku

Napowietrzacz soku

Zastosowanie Napowietrzacz soku służy do ciągłego i bardzo precyzyjnego wtłaczania tlenu lub sterylnego powietrza do soku owocowego. Aby osiągnąć dobry stopień reprodukcji i wzrostu drożdży oraz fermentacji, należy uzyskać określoną zawartość tlenu. Opis Rozpuszczalność tlenu w soku owocowym zależy od temperatury. Im zimniejsza ciecz, tym większa rozpuszczalność tlenu. W związku z tym napowietrzanie odbywa się po schłodzeniu soku. Ilość tlenu lub sterylnego powietrza, które należy dodać do soku zależy od różnych czynników, np. zawartości cukru, rodzaju drożdży i pożądanych właściwości produktu końcowego. Napowietrzacz soku może być sterowany ręcznie lub automatycznie. Zautomatyzowane systemy dokonują pomiaru i kontroli zawartości O2 w soku owocowym z najwyższą precyzją dzięki optycznemu miernikowi OXYTRANS firmy Centec. Centec może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji własnej aparatury pomiarowej do kontroli zawartości O2. W oparciu o…
Read More

Wino, cydr i alkohole

Poprzednie Następne Firma Centec oferuje z jednego źródła, w pełni zautomatyzowane urządzenia procesowe montowane na platformach oraz aparaturę pomiarową o wysokiej dokładności. Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, urządzenia Centec są dostosowywane indywidualnie w jak najszerszym zakresie. Stosowane są w przemyśle browarniczym i napojów w całym procesie produkcyjnym. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii oczyszczania i odgazowywania wody. Firma Centec jest ekspertem w dziedzinie procesów zimnych w przemyśle browarniczym. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji maszyn procesowych do następujących zastosowań: • Filtracja wstępna wody • Zmiękczanie wody • Dezynfekcja wody • Odwrócona osmoza • Odgazowywanie wody w kolumnie • Membranowe odgazowywanie wody • Odgazowywanie produktu • Inżynieria procesowa i automatyka dla zimnego bloku • Wstępna izomeryzacja chmielu • Chłodzenie brzeczki • Napowietrzanie brzeczki • Sporządzanie nastawu • Namnażanie drożdży (zarządzanie procesem)…
Read More

Napoje gazowane

Poprzednie Następne Firma Centec oferuje z jednego źródła, w pełni zautomatyzowane urządzenia procesowe montowane na platformach oraz aparaturę pomiarową o wysokiej dokładności. Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, urządzenia Centec są dostosowywane indywidualnie w jak najszerszym zakresie. Stosowane są w przemyśle browarniczym i napojów w całym procesie produkcyjnym. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii oczyszczania i odgazowywania wody. Firma Centec jest ekspertem w dziedzinie procesów zimnych w przemyśle browarniczym. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji maszyn procesowych do następujących zastosowań: • Filtracja wstępna wody • Zmiękczanie wody • Dezynfekcja wody • Odwrócona osmoza • Odgazowywanie wody w kolumnie • Membranowe odgazowywanie wody • Odgazowywanie produktu • Inżynieria procesowa i automatyka dla zimnego bloku • Wstępna izomeryzacja chmielu • Chłodzenie brzeczki • Napowietrzanie brzeczki • Sporządzanie nastawu • Namnażanie drożdży (zarządzanie procesem)…
Read More

Energetyka

Poprzednie Następne Firma Centec oferuje z jednego źródła, w pełni zautomatyzowane urządzenia procesowe montowane na platformach oraz aparaturę pomiarową o wysokiej dokładności. Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, urządzenia Centec są dostosowywane indywidualnie w jak najszerszym zakresie. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii oczyszczania i odgazowywania wody. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji maszyn procesowych do następujących zastosowań: • Filtracja wstępna wody • Zmiękczanie wody • Dezynfekcja wody • Odwrócona osmoza • Elektro-dejonizacja • Odgazowywanie wody w kolumnie • Membranowe odgazowywanie wody Mierniki firmy Centec stosuje się zarówno w laboratoriach, jak i w środowiskach produkcyjnych jako urządzenia "samodzielne" lub stanowiące część systemu sterowania procesem. Ich zadaniem jest zapewnienie, aby produkty były w sposób konsekwentny wytwarzane zgodnie z najwyższymi normami, a proces przebiegał w sposób wydajny przy minimalnym zużyciu energii i surowców.…
Read More

Farmacja

Poprzednie Następne Firma Centec oferuje z jednego źródła, w pełni zautomatyzowane urządzenia procesowe montowane na platformach oraz aparaturę pomiarową o wysokiej dokładności. Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, urządzenia Centec są dostosowywane indywidualnie w jak najszerszym zakresie. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii oczyszczania wody i przygotowania produktu. Możemy poszczycić się dziesiątkami lat doświadczenia w produkcji, przechowywaniu i dystrybucji wody oczyszczonej (ang. Purified Water (PW)), wody o wysokim stopniu czystości (ang. Highly Purified Water (HPW)) oraz wody do wstrzykiwań (ang. Water for Injection (WFI)). Projektujemy i wykonujemy platformy procesowe zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w branży farmaceutycznej (cGMP, FDA, GAMP, ISPE) oraz oferujemy usługi w zakresie walidacji (DQ, IQ, OQ) dla następujących zastosowań: • Filtracja wstępna wody • Zmiękczanie wody • Dezynfekcja wody • Odwrócona osmoza • Elektro-dejonizacja • Destylacja wody do wstrzykiwań…
Read More

Petrochemia

PRODUKTY: Pomiar Proces Pomiar OXYTRANS TR Pomiar zawartości O2 (miernik optyczny, stacjonarny) OXYTRANS M Pomiar zawartości O2 (miernik optyczny, przenośny) RHOTEC Pomiar gęstości RHOTEC L Pomiar gęstości w laboratorium SONATEC Pomiar prędkości dźwięku i stężenia COMBITEC Pomiar stężenia (mieszaniny 3-składnikowe) Proces Water Pre-Treatment Wstępne uzdatnianie wody IONTEC Zmiękczanie i demineralizacja wody REVOTEC Odwrócona osmoza DGS Membranowe odgazowywanie wody DeGas Cold Odgazowywanie wody w kolumnie (na zimno) DeGaS Hot Odgazowywanie wody w kolumnie (na gorąco)
Read More