Przygotowanie produktu

Przygotowanie produktu

ZastosowanieZbiorniki produkcyjne firmy Centec są przeznaczone do wytwarzania leków płynnych, roztworów infuzyjnych, syropów i szczepionek.OpisNajwyższe standardy produkcji, doskonała jakość materiałów i niezwykle precyzyjne sterowanie procesem gwarantuje najwyższą wydajność produkcji wartościowych produktów farmaceutycznych. W pierwszym etapie produkcji, zbiornik napełnia się wodą do wstrzykiwań. Do wozy dodaje się uprzednio odważone surowce (np. koncentraty, proszki) i rozpuszcza w wodzie mieszając za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Aby zapewnić dokładną kontrolę poziomu roztworu, stosuje się przepływomierze wykorzystujące różnicę ciśnień oraz sondy. Aby osiągnąć optymalny i powtarzalny proces wytwarzania produktu, temperaturę i ciśnienie w zbiorniku utrzymuje się w wąskim zakresie. Na wyjściu ze zbiornika, gotowy produkt przepływa przez jałowy filtr. Firma Centec oferuje również szeroki asortyment dodatkowego wyposażenia do zbiorników produkcyjnych, jak np. mieszadła, homogenizatory, zawory, aparatura pomiarowa i urządzenia do pobierania próbek. Budowa zbiorników zapewnia możliwość…
Read More
SIP

SIP

ZastosowanieTam, gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne normy sanitarne, po myciu w obiegu zamkniętym (CIP) wykonuje się sterylizację w obiegu zamkniętym (ang. Sterilisation in Place (SIP)). Proces SIP niszczy szkodliwe mikroorganizmy, które mogły przetrwać proces CIP lub gdy mycia CIP nie wykonuje się.OpisCentec oferuje szeroki zakres systemów sterylizacji SIP. Systemy SIP są zaprojektowane przez Centec w taki sposób, aby zapewniały optymalne wyniki sterylizacji, najniższe zużycie wody, środków chemicznych i energii. Podczas gdy jedna część instalacji podlega sterylizacji, w innych obszarach można kontynuować wytwarzanie produktu. Do wytwarzania pary czystej stosowanej w procesie SIP, Centec oferuje wytwornice pary czystej. Temperatura pary wynosi ponad 121°C.W razie potrzeby, wytwornicę pary czystej można rozbudować o dodatkowe kolumny, tworząc w ten sposób wielofunkcyjny system destylacyjny. Taki system służy do wytwarzania wody czystej i pary czystej w tym samym…
Read More
CIP

CIP

ZastosowanieMycie w obiegu zamkniętym (ang. Cleaning in Place (CIP)) służy do usuwania pozostałości produktu i mikroorganizmów ze wszystkich mokrych powierzchni wewnątrz zbiorników, rurociągów i maszyn do napełniania produktem. Centec oferuje maszyny CIP do mycia na zimno i na gorąco, do zastosowań w przemyśle browarniczym.OpisMycie i sanitacja należy wykonywać regularnie w odpowiednich odstępach czasu. Typowy cykl mycia CIP składa się z różnych etapów, np. płukanie wstępne wodą oczyszczoną, płukanie roztworami zasadowymi i kwasowymi, płukanie pośrednie i końcowe wodą oczyszczoną. Aby zwiększyć skuteczność mycia, czasami dodaje się środki chemiczne i detergenty. W zależności od systemu, po każdym etapie mycia środek myjący usuwa się (CIP utracony) lub zawraca do zbiornika do późniejszego wykorzystania (CIP cykliczny). Temperatury, natężenia przepływu i czasy przepływu dostosowuje się do wymiarów systemu i zadań związanych z myciem. W procesie…
Read More
FlashPasto

FlashPasto

ZastosowaniePasteryzacja natychmiastowa służy do niszczenia szkodliwych mikroorganizmów w piwie i napojach na bazie piwa w celu poprawy stabilności mikrobiologicznej i trwałości produktu. Pasteryzacja to szeroko stosowana i ekonomiczna metoda konserwacji produktów w przemyśle browarniczym.OpisSystem służy do delikatnej pasteryzacji produktu bez negatywnego wpływu na jego barwę, smak i przyswajalność. Dla uzyskania optymalnych wyników, czas pasteryzacji, temperaturę i ciśnienie należy dostosować indywidualnie. Optymalne parametry zależą od różnych czynników, takich jak rodzaj produktu, opakowania i przewidywany okres trwałości. W oparciu o bardzo dokładną kontrolę procesu, urządzenie zapewnia stałą jakość pasteryzacji nawet przy zmiennym przepływie produktu bezpośrednio przed napełnianiem. Aby zwiększyć wydajność energetyczną systemu, produkt podgrzewa się do temperatury pasteryzacji w dwóch etapach. W pierwszym etapie, produkt podgrzewa się w sekcji odzysku ciepła, gdzie przepływa w przeciwnym kierunku do gorącego, już pasteryzowanego produktu. W…
Read More
MultiMixer

MultiMixer

ZastosowanieMultiMixer służy do ciągłego mieszania kilku strumieni płynnych produktów np. piwa, syropów i dodatków smakowych. Ponieważ liczbę strumieni do mieszania można dostosowywać do indywidualnych wymagań, kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia dużą elastyczność przy produkcji różnych wyrobów (marek).OpisW procesie mieszania wielu składników, miesza się różne produkty w postaci cieczy lub proszku. Składniki przeznaczone do mieszania doprowadza się z dużych zbiorników przez rurociągi lub ze zbiorników umieszczonych na platformie. Przepływy masowe i stężenia mierzy się w sposób ciągły w trakcie procesu i koryguje za pomocą sterowników regulujących proporcje składników. Dlatego też, system jest wyposażony w bardzo precyzyjne, wbudowane w linię produkcyjną przepływomierze firmy Centec. Centec może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji własnej aparatury pomiarowej. Często mieszacza MultiMixer używa się również do nasycania dwutlenkiem węgla. W tym przypadku urządzenie jest wyposażone…
Read More
Saturator azotowy

Saturator azotowy

ZastosowaniePiwa nasycane azotem charakteryzują się zawartością bardzo małych pęcherzyków azotu i bardzo stabilną pianką. Urządzenie do nasycania azotem jest przeznaczony do ciągłego wtłaczania azotu do piwa i napojów na bazie piwa. W trakcie procesu osiąga się dokładnie wymaganą zawartość N2 w produkcie końcowym.OpisUrządzenie do nasycania azotem jest wyposażone w specjalną dyszę Vortex-Venturi do wtłaczania azotu, która wtłacza azot w postaci bardzo dużej ilości bardzo drobnych pęcherzyków, bezpośrednio do strumienia produktu. Ze względu na ciśnienie i burzliwy przepływ, azot rozpuszcza się całkowicie tworząc jednorodną mieszaninę w bardzo krótkim czasie. W końcowym odcinku urządzenia zainstalowany jest zawór sterujący. Zawór utrzymuje ciśnienie w systemie na stałym poziomie i powyżej ciśnienia nasycenia. System wyposażony jest w bardzo precyzyjne przepływomierze. Na podstawie pomiaru natężenia przepływów, zawartość produktu i azotu są natychmiast i w pełni automatycznie…
Read More
DeCarbonator

DeCarbonator

Zastosowanie Desaturator jest przeznaczony do ciągłej regulacji, a zwłaszcza zmniejszania zawartości CO2 w piwie i napojach na bazie piwa. Dokładnie określona i stała zawartość CO2 jest istotnym wskaźnikiem jakości napojów nasycanych dwutlenkiem węgla. Opis System jest zaprojektowany tak, aby stale korygować zawartość CO2 w produkcie do wymaganego poziomu. Bardzo skuteczne moduły membranowe pozwalają na zwiększanie i zmniejszanie stężenia CO2 z niezwykłą dokładnością. W tym samym czasie zmniejsza się zawartość tlenu. Każdy moduł zawiera tysiące hydrofobowych membran przepuszczalnych z włókien kanalikowych o bardzo dużej powierzchni użytkowej. Duża powierzchnia wewnętrzna modułów maksymalnie zwiększa powierzchnię i czas kontaktu produktu i gazu. CO2 wtłacza się wewnątrz włókien kanalikowych, natomiast produkt przepływa w przeciwnym kierunku na zewnątrz włókien. W zależności od różnicy ciśnień cząstkowych CO2 pomiędzy produktem i gazem, CO2 przenika przez membrany na zewnątrz…
Read More
Saturator

Saturator

ZastosowanieSaturator jest przeznaczony do ciągłego wtłaczania dwutlenku węgla do piwa i napojów na bazie piwa. Dokładnie określona i stała zawartość CO2 jest istotnym wskaźnikiem jakości napojów nasycanych dwutlenkiem węgla.OpisSaturator jest wyposażony w specjalną dyszę Vortex-Venturi do wtłaczania CO2, która wtłacza dwutlenek węgla w postaci bardzo dużej ilości bardzo drobnych pęcherzyków, bezpośrednio do strumienia produktu. Ze względu na ciśnienie i burzliwy przepływ, dwutlenek węgla rozpuszcza się całkowicie tworząc jednorodną mieszaninę w bardzo krótkim czasie. W końcowym odcinku urządzenia zainstalowany jest zawór sterujący. Zawór utrzymuje ciśnienie w systemie na stałym poziomie i powyżej ciśnienia nasycenia. Przepływy i zawartość CO2 są ciągle monitorowane i automatycznie korygowane w trakcie procesu. Dlatego też, system jest wyposażony w bardzo precyzyjne, wbudowane w linię produkcyjną przepływomierze i miernik zawartości dwutlenku węgla CARBOTEC firmy Centec. Centec może poszczycić…
Read More
ADoS

ADoS

Zastosowanie System dozowania dodatków ADoS służy do dozowania składników takich jak ekstrakt słodowy, ekstrakt chmielowy, dodatki smakowe i barwniki bezpośrednio do głównego strumienia produktu. Kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoki stopień elastyczności produkcji różnych wyrobów (marek). Opis Podczas dozowania dodatków, mniejsze lub większe ilości składników dozuje się bezpośrednio do głównego strumienia produktu według wcześniej wybranej receptury. Liczbę składników można dostosować do indywidualnych potrzeb. Istnieje wiele możliwości doprowadzenia dodatków, np. z oddzielnych zbiorników poprzez rurociągi lub z mniejszych zbiorników znajdujących się na platformie. Ewentualnie, zbiorniki można podgrzać, przedmuchać CO2 lub N2 lub wyposażyć w mieszadła. Niezawodne przepływomierze, pompy dozujące i pneumatyczne zawory sterujące służą do ciągłego pomiaru i regulacji ilości dodatków. Zapewnia to bardzo dokładne i powtarzalne dozowanie nawet najmniejszych ilości dodatków. Modułowa konstrukcja systemu pozwala na łatwą rozbudowę, np. o system mieszania…
Read More
Water Pre-Treatment

Water Pre-Treatment

Jakość wody surowej w znacznym stopniu zależy od jej źródła. W oparciu o jakość wody surowej i specyfikacje dla wody oczyszczonej, Centec dobiera najbardziej odpowiednie technologie dla każdego klienta. Zazwyczaj proces oczyszczania wody obejmuje  wiele etapów. Do wstępnego uzdatniania wody stosuje się filtry piaskowe i o mieszanych złożach w celu usunięcia substancji zawieszonych (np. mułu, gliny, związków organicznych). Takie substancje obecne w wodzie mogą zmniejszać skuteczność materiałów stosowanych w procesie, takich jak żywice jonowymienne i membrany stosowane w procesie odwróconej osmozy. W wodzie niezawierającej tlenu rozpuszczonego znajdują się rozpuszczalne żelazo i mangan. Powodują one metaliczny posmak i tworzą osady w rurociągach. Urządzenie do usuwania żelaza firmy Centec usuwa z wody żelazo i mangan. Jeśli podejrzewa się obecność szkodliwych bakterii i drobnoustrojów, wodę dezynfekuje się za pomocą światła UV, ozonu lub…
Read More