Water Pre-Treatment

Jakość wody surowej w znacznym stopniu zależy od jej źródła. W oparciu o jakość wody surowej i specyfikacje dla wody oczyszczonej, Centec dobiera najbardziej odpowiednie technologie dla każdego klienta. Zazwyczaj proces oczyszczania wody obejmuje  wiele etapów. Do wstępnego uzdatniania wody stosuje się filtry piaskowe i o mieszanych złożach w celu usunięcia substancji zawieszonych (np. mułu, gliny, związków organicznych). Takie substancje obecne w wodzie mogą zmniejszać skuteczność materiałów stosowanych w procesie, takich jak żywice jonowymienne i membrany stosowane w procesie odwróconej osmozy. W wodzie niezawierającej tlenu rozpuszczonego znajdują się rozpuszczalne żelazo i mangan. Powodują one metaliczny posmak i tworzą osady w rurociągach. Urządzenie do usuwania żelaza firmy Centec usuwa z wody żelazo i mangan. Jeśli podejrzewa się obecność szkodliwych bakterii i drobnoustrojów, wodę dezynfekuje się za pomocą światła UV, ozonu lub wolnego chloru. Filtracja węglem aktywnym służy do usuwania zapachów, smaku i utleniaczy takich jak wolny chlor, który może wchodzić w niepożądane reakcje chemiczne z elementami membran w kolejnych etapach oczyszczania.

Filtr piaskowy i o mieszanym złożu

Złoże filtra piaskowego zawiera wyłącznie piasek jako czynnik filtrujący. Natomiast filtr o złożu mieszanym zazwyczaj składa się z 3 do 5 warstw różnych czynników filtrujących. Oba filtry działają na zasadzie płukania zwrotnego. W filtrze piaskowym, najmniejsze cząstki są wychwytywane w górnej części złoża, natomiast większe opadają głębiej proporcjonalnie do ich masy. W wyniku tego wykorzystanie głębszych warstw piasku jest bardzo ograniczone, ponieważ praktycznie wszystkie cząstki są uwięzione w górnej części złoża filtracyjnego. Filtry o złożach mieszanych składają się z kilku warstw różnych materiałów o znacząco różnych gęstościach. Ze względu na warstwowe ułożenie, większe cząstki są usuwane w górnej części złoża, natomiast mniejsze cząsteczki są uwięzione
w głębszych warstwach. Wychwytywanie cząstek w ten sposób skutkuje bardziej skutecznym usuwaniem zanieczyszczeń, nawet cząstek tworzących bardzo niską mętność wody. Ponadto filtry charakteryzuje długi czas pracy pomiędzy cyklami płukania.

Urządzenie do usuwania żelaza

Rozpuszczone żelazo i mangan usuwa się z wody przez utlenianie, a następnie filtrację. Jony Fe2+ utleniają się do Fe3+, które z tlenem tworzą nierozpuszczalny kompleks żelazowy Fe(OH)3. Jony Mn2+ utlenia się do Mn4+, które z tlenem tworzą nierozpuszczalny tlenek MnO2. Doskonałą i niedrogą metodą utleniania jest wykorzystanie tlenu z powietrza jako utleniacza. Żwir może służyć jako czynnik filtrujący w procesie usuwania nierozpuszczalnego żelaza i manganu. Cząsteczki żelaza i manganu są wymywane i usuwane poprzez cyklicznie płukanie zwrotne.

Filtr z węgla aktywnego

Filtracja za pomocą węgla aktywnego to metoda filtrowania, w której wykorzystuje się złoże z węglem aktywnym do chemicznego pochłaniania zanieczyszczeń. Dzięki porowatej strukturze węgla aktywnego, każda cząsteczka węgla ma bardzo dużą powierzchnię. Cząsteczki zanieczyszczeń są uwięzione wewnątrz tej struktury. Węgiel aktywny pochłania związki organiczne, które powodują nieprzyjemne zapachy i smaki. Ponadto działa jako katalizator w kontakcie z wolnym chlorem, przyspieszając reakcję wiązania wolnego chloru w nieszkodliwe jony chlorkowe.

Dezynfekcja

Chlorowanie jest niedrogą metodą unieszkodliwiania mikroorganizmów takich jak bakterie i wirusy. Chlor przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem, można wtłaczać bezpośrednio do wody w postaci gazu. Można również użyć roztworu podchlorynu sodu. Roztwór ten jest łatwiejszy w użyciu niż chlor w postaci gazowej. Dezynfekcję można również przeprowadzić wykorzystując podchloryn wapnia w postaci stałej. Podchloryn wapnia występuje w postaci proszku, granulek lub tabletek. Innym silnym utleniaczem jest ozon (O3). Ozon pompuje się do instalacji wodnych, który niszczy zanieczyszczenia biologiczne takie jak bakterie i wirusy. Ozon jest bardzo niestabilny, z tego względu O3 należy wytwarzać w zakładzie. Ozon to czysty aktywny tlen i nie zostawia w wodzie żadnych zapachów lub smaków. Szkodliwe mikroorganizmy niszczy się również za pomocą światła ultrafioletowego (UV). Proces UV to w wielu przypadkach korzystna opcja, ponieważ nie wymaga użycia związków chemicznych i koszty inwestycji są niskie.

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl