Przemysłowe wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła są urządzeniami umożliwiającymi wymianę ciepła pomiędzy płynami, które mają różną tempera- turę. Gorący płyn przekazuje energię konwekcyjnie do ścianki lub powierzchni rurki. Następnie ciepło jest przewo- dzone przez ścianę rurki lub płytę, gdzie ostatecznie pobiera je zimny płyn.
Ze względu na wszechstronne wyko- rzystanie, wymienniki ciepła odgrywają bardzo ważną rolę w przemyśle. Stosowane są do ogrzewania i chłodzenia wnętrz, w klimatyzatorach, elektrowniach, fabrykach chemicznych, w przemyśle petrochemicznym czy naftowym. Aby jeszcze lepiej przystosować je do roli, którą mają pełnić, na rynku dostępne są zróżnicowane wymienniki.

„Plast News”

Plast News