OXYTRANS TR – Odgazowywanie wody

Do wytwarzania pary odgazowana woda jest podgrzewana w kotle parowym. Ponieważ zawarty w wodzie tlen może prowadzić do niebezpiecznej korozji, woda jest najpierw odgazowywana termicznie - w poprzedzającym kocioł parowy - zbiorniku odgazowywania. Tlen wyprowadzany jest z wody do fazy lotnej i następnie jest odprowadzany do atmosfery przez rurę wyrzutową, ewentualnie przez system odzyskiwania ciepła/wymiennik ciepła, jako tak zwana „para odpadowa".  W przypadku, kiedy na rurze wyrzutowej jest zainstalowany zawór regulacyjny, przy uruchomieniu odgazowywacza jest on standardowo ustawiany w pozycji zamkniętej. Teoretycznie, w zależności od temperatury, dochodzi przy tym do straty pary od 0,2% do 0,5%, a praktycznie często więcej (podając wartości procentowe odnosimy się do mocy kotła).  Z pomocą urządzenia pomiarowego produkcji firmy Centec OXYTRANS TR można mierzyć odgazowaną zawartość O2 pozostającego w relacji do wody w stanie pary [...]
Więcej

Oszczędny kocioł parowy

Czujnik zawartości tlenu OXYTRANS, jako przykład zastosowania dla wielu branż przemysłu!Aby wytworzyć parę, woda podgrzewana jest w kotle parowym. Tlen zawarty w wodzie może prowadzić do niebezpiecznej korozji. Dlatego woda musi zostać odgazowana termicznie.Tlen rozpuszcza się w oparach pary i jest wydmuchiwany przez zawór  do wolnego środowiska.W rezultacie dochodzi do utraty od 0,2 do 0,5% pary w kotle. Oznacza to utratę energii oraz pieniędzy.Dzięki OXYTRANS TR można zmierzyć odgazowaną zawartość O2 w fazie gazowej w górnej części kopuły kotła parowego, a zawór do odpowietrzania przepływu pary można precyzyjnie kontrolować.Czas otwarcia zaworu jest miarą oszczędności pary. Straty pary można zmniejszyć nawet o 95%.Kocioł o wydajności 10 t / hi założonej stracie pary na poziomie 0,3% powoduje stratę pary na poziomie 263 t rocznie (365 dni x 24 godz. = 8760 godz.).Można [...]
Więcej
Przygotowanie produktu

Przygotowanie produktu

ZastosowanieZbiorniki produkcyjne firmy Centec są przeznaczone do wytwarzania leków płynnych, roztworów infuzyjnych, syropów i szczepionek.OpisNajwyższe standardy produkcji, doskonała jakość materiałów i niezwykle precyzyjne sterowanie procesem gwarantuje najwyższą wydajność produkcji wartościowych produktów farmaceutycznych. W pierwszym etapie produkcji, zbiornik napełnia się wodą do wstrzykiwań. Do wozy dodaje się uprzednio odważone surowce (np. koncentraty, proszki) i rozpuszcza w wodzie mieszając za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Aby zapewnić dokładną kontrolę poziomu roztworu, stosuje się przepływomierze wykorzystujące różnicę ciśnień oraz sondy. Aby osiągnąć optymalny i powtarzalny proces wytwarzania produktu, temperaturę i ciśnienie w zbiorniku utrzymuje się w wąskim zakresie. Na wyjściu ze zbiornika, gotowy produkt przepływa przez jałowy filtr. Firma Centec oferuje również szeroki asortyment dodatkowego wyposażenia do zbiorników produkcyjnych, jak np. mieszadła, homogenizatory, zawory, aparatura pomiarowa i urządzenia do pobierania próbek. Budowa zbiorników zapewnia możliwość [...]
Więcej
Napowietrzacz soku

Napowietrzacz soku

Zastosowanie Napowietrzacz soku służy do ciągłego i bardzo precyzyjnego wtłaczania tlenu lub sterylnego powietrza do soku owocowego. Aby osiągnąć dobry stopień reprodukcji i wzrostu drożdży oraz fermentacji, należy uzyskać określoną zawartość tlenu. Opis Rozpuszczalność tlenu w soku owocowym zależy od temperatury. Im zimniejsza ciecz, tym większa rozpuszczalność tlenu. W związku z tym napowietrzanie odbywa się po schłodzeniu soku. Ilość tlenu lub sterylnego powietrza, które należy dodać do soku zależy od różnych czynników, np. zawartości cukru, rodzaju drożdży i pożądanych właściwości produktu końcowego. Napowietrzacz soku może być sterowany ręcznie lub automatycznie. Zautomatyzowane systemy dokonują pomiaru i kontroli zawartości O2 w soku owocowym z najwyższą precyzją dzięki optycznemu miernikowi OXYTRANS firmy Centec. Centec może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji własnej aparatury pomiarowej do kontroli zawartości O2. W oparciu o [...]
Więcej